Nieuw asfalt voor deel Krijtestraat Oostakker

22 september 2020

De bewoners vragen zich af waarom de reeds vernieuwde asfaltlaag tussen huisnr 60 richting Goedlevenstraat nieuwe asfalt krijgt in oktober. De andere kant richting Groenstraat wordt niet voorzien van een nieuwe laag. Die kant is overigens nog nooit vernieuwd en dat is nochtans wel nodig.

Vraag:
Kan u duidelijkheid verschaffen, daar de inwoners al verschillende malen bij Gentinfo hebben gepolst doch zonder resultaat?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De Krijtestraat, richting Goedlevenstraat werd een aantal jaar geleden vernieuwd en aangelegd in asfalt. Op korte tijd is de toplaag in asfalt aan het scheuren en zijn er putten en barsten, vooral dan aan de zijkant van de straat onder het fietspad (met de rode coating). Om te vermijden dat het wegdek nog verder aftakelt, wordt er een nieuwe toplaag in asfalt aangebracht.

De Krijtestraat, richting de Groenstraat, is echter een betonbaan. Verleden jaar werden alle langse en dwarse voegen tussen de betonplaten opnieuw opgevuld met voegvullingsproduct en werden kleine beschadigingen aan de betonplaten hersteld. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal binnenkort ter plaatse gaan om na te gaan of er nog herstellingen nodig zijn. Een integrale heraanleg of een vervanging van deze betonplaten door asfalt staat echter niet gepland. Wij zijn op de hoogte dat dit de wens is van een aantal buurtbewoners (vervanging door asfalt), maar de kwaliteit van de betonbaan is nog goed genoeg (C1 kwaliteit), waardoor vervanging zich zeker nog niet opdringt.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.