Verkeersveilige schoolomgeving Sint-Denijs-Westrem

20 oktober 2020

De ouderraad van Sint-Paulus te Sint-Denijs-Westrem heeft schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw een petitie toegezonden. Daarin wordt gevraagd om werk te maken van een veilige schoolomgeving.

Op het meest recente vragenuurtje werd aangegeven aan dat dit document nog niet werd ontvangen en er werd voorgesteld de vraag schriftelijk in te dienen. 

Dit ligt gemeenteraadslid Carl De Decker nauw aan het hart, wetende dat hij al enkele keren via schriftelijke vragen is tussengekomen inzake de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen in Oostakker, doch met een bredere kijk dan enkel Oostakker, de woonplaats van Carl. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen komen, om op het even welke manier. Dat is momenteel niet mogelijk door het ontbreken van fietspaden en door overdreven snelheid in de zijstraten van het Gemeenteplein. Men stipt daarnaast een aantal pijnpunten aan.

Vraag:
Gaat u in gesprek  gaan met de initiatiefnemers? Indien u dit reeds heeft gedaan, wat heeft dat gesprek opgeleverd? Kan u aangeven welke maatregelen u op korte termijn realiseerbaar ziet en meteen ook een timing meegeven voor een grondige studie m.b.t. de aangehaalde problemen?

Antwoord:
De schoolconsulenten bezochten de Sint-Paulusschool in maart 2019.

Verschillende van de aangehaalde knelpunten zoals overdreven snelheid en sluipverkeer zullen grondig bestudeerd worden voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem, waarvan de opstart van de onderzoeksfase gepland van februari tot en met juli 2021.
De school wordt aangemoedigd om zich te engageren bij de voorbereiding van deze plannen. Op de geplande wijkmobiliteitsmarkt kunnen beide basisscholen van Sint-Denijs-Westrem terecht met suggesties.
De ontwerpfase loopt van augustus 2021 tot en met 31 mei 2022 en de uitvoeringsfase zal dan gebeuren van juni 2022 tot en met november 2023. Nadien volgen nog 15 maanden nazorg.

Wat de opmerkingen op de huidige signalisatie betreft, daar wordt door het mobiliteitsbedrijf een inhaalbeweging gemaakt.

Aangezien een integrale heraanleg van het gemeenteplein en omliggende straten op zich laat wachten, wordt bekeken of tijdelijke maatregelen mogelijk zijn.

De vraag naar extra fietsenstallingen rechtover de ingang van de school werd opgenomen door de Fietsambassade.

De school en het oudercomité zijn op de hoogte gebracht van bovenstaande antwoorden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.