Karnemelkwegel

22 januari 2021

Vorige maand vroeg gemeenteraadslid Christophe Peeters naar de situatie van de Karnemelkwegel, de weg naar de dichtstbijzijnde bushalte op de Antwerpsesteenweg voor de buurtbewoners. Op initiatief van de Stad Gent wordt de nieuwe lijn 16 van WEBA naar St-Jacobs vanaf St-Jacobs verlengd in de richting van de Lousbergkaai, waardoor De Horizon wordt bediend.

Verderop volgt deze lijn het traject van de huidige lijn 6 tot aan het Van Cleemputteplein in St-Amandsberg om zo Het Scheldeoord te bedienen. Dit is een goede zaak, waarvoor Peeters eerder heeft gepleit. Dit betekent wel dat de nieuwe lijn 16 niet tot in Oostakker zal rijden waardoor de Karnemelkwegel bijzonder belangrijk blijft.
De schepen van mobiliteit heeft aangegeven dat deze bereid is de wegel in het openbaar domein op te nemen (waardoor beheer mogelijk wordt), mits de eigenaars een kosteloze overdracht aan de stad overwegen.

Vraag:
Zullen desbetreffende diensten in gesprek gaan met de eigenaars om e.e.a. te bekijken?

Antwoord:
De opdracht om in gesprek te gaan met de eigenaars verloopt via de Dienst Vastgoed.
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal deze vraag aan hen voorleggen om mee op te nemen in hun planning.
Vaak zijn aan infrastructuur- en rioleringsprojecten vaste timingen gekoppeld voor medefinanciering en subsidies van partners waar de stad Gent mee samenwerkt. Verwervingen i.f.v. investeringsdossiers voor de infrastructuur krijgen daarom een hogere prioriteit.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info