Verkeerssituatie rondom de basisschool De Letterdoos te Oostakker

2 februari 2021

In het antwoord op de vraag van collega De Decker in het vragenuurtje van 25 januari 2021 hoorden we dat schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw ook werk wenst te maken van veiligere schoolomgevingen te Gent.

Gemeenteraadslid Mattias De Vuyst verkreeg enkele meldingen omtrent de schoolomgeving “De Letterdoos”.
De zone 30 zou er niet altijd even goed kenbaar zijn. Ook zijn er veel bezorgdheden over het niet respecteren van de zone 30. De ouderraad van de school stak daarom de koppen samen aangaande deze problematiek en werkte een voorstel uit.
In het antwoord op gemeenteraadslid Carl De Decker stelde de schepen terecht dat ook in goed aangeduide schoolomgevingen er asociaal gedrag gesteld wordt. Zeer zeker kan het dus zijn dat alhoewel automobilisten weten zich in een schoolomgeving te bevinden, dit hen er niet van weerhoudt de snelheidslimieten te overtreden. Met het oog op een grotere pakkans moet er daarom gepleit worden voor meer controles in schoolomgevingen, en in het bijzonder in de buurt van “De Letterdoos”.

De ouderraad van “De Letterdoos” stelt volgende aanpassingen voor:

• Verkeersbord dat oplicht ('zone 30' of 'school' of iets dergelijks) tijdens de drukke uren aan de school

• Mogelijke uitbreiding van de infrastructuur zoals een tweede zebrapad en/of een beschildering op de straat (bijvoorbeeld 'SCHOOL' in witte beschildering) aan beide invalswegen naar de school toe

Vanuit de school zelf werden reeds duidelijk zichtbare 'vlaggenmannetjes' geplaatst ter hoogte van een reeds bestaand zebrapad. Er wordt echter meer en meer melding gemaakt door buurtbewoners en door ouders, leerkrachten, ... over het duidelijk niet respecteren van de zone 30.

Vraag:
Kan de schepen de voorstellen van de ouderraad van “De Letterdoos” bekijken of bijkomend contact opnemen omtrent de situatie rond de school?
Wat kan er vanuit het stadsbestuur nog gedaan worden om de verkeersveiligheid rondom “De Letterdoos” te verbeteren?

Antwoord:
De voorstellen van de ouderraad werden bekeken en er werd een plaatsbezoek gedaan.

De Gentstraat ter hoogte van de school is smal aangelegd en voorzien van een plateau om de snelheid te remmen.
Bovendien is de wettelijke signalisatie aanwezig, met name de A23-borden (twee kindjes in driehoek) en staan er nog extra borden met een boekentasje langs elke richting.
De school valt ook op door de grote banners met de naam van de school.
Het is wenselijk dat een school een gemachtigd opzichter inzet om kinderen over te steken op het zebrapad.

De A23 zal ook op het wegdek geschilderd worden in twee richtingen, evenals de aanduiding 30.
Dit zal doorgegeven worden aan de Dienst Wegen om uit te voeren na de winter.
De schoolconsulenten raden geen knipperlichten aan omdat het nut daarvan niet bewezen is aangezien er gewenning optreedt. Meer politiehandhaving tijdens de schoolspitsuren zou hier mogelijk ook kunnen helpen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info