Verkeersproblematiek Muide/Meulestede

11 februari 2021

De wijken Muide en Meulestede kampen al geruime tijd met verkeersoverlast en -onveiligheid. Sinds de aanvaring van de Meulestedebrug en de herstelling van de brug is de mobiliteit in deze wijken problematisch geworden. Het gebied kreunt onder de enorme toevloed van verkeer dat zijn weg zoekt door de woonwijken.

Volgens de buurtbewoners wordt het verbod op zwaar vervoer en éénrichtingsstraten flagrant genegeerd en er wordt heel vaak overdreven snelheid in de wijk vastgesteld. Dit leidt in zijn totaliteit tot gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers en niet in het minst voor de zwakke weggebruiker.
De wijk heeft dringend nood aan oplossingen op korte termijn. Samen met het Mobiliteitsbedrijf kan gezocht worden naar structurele korte termijnoplossingen voor de verkeersdrukte of verkeersdoorstroming. Ook de communicatie rond de werken in de buurt laat veel te wensen over. Dat blijkt uit de gesprekken die gemeenteraadslid Veli Yüksel heeft gehad met een aantal mensen die met de problematiek bezig zijn.

Vraag:
Hoe kan de communicatie rond werken en mobiliteitswijzigingen naar de buurtbewoners en handelaars beter gestroomlijnd worden? Kan betreffende de verkeerssituatie aldaar in overleg gegaan worden met de diensten van de burgemeester om e.e.a. te remediëren?

Antwoord:
Communicatie rondom de verkeerssituatie en werken in het noorden van Gent gebeurt via  de website Boost. Hierop staat steeds alle recente informatie en iedereen kan zich inschrijven op de nieuwsbrief om alle updates toegestuurd te krijgen. https://oostakker.boost.gent/ 

Op maandag 8 maart 2021 vond een overleg plaats met een bewonersgroep van Muide-Meulestede. Hierbij werden een aantal maatregelen op KT voorgesteld door de bewoners. Deze worden nu bekeken door onze diensten. 

Veel structurele oplossingen zijn er op korte termijn jammer genoeg niet voorhanden. De Meulestedebrug is een cruciale schakel in het mobiliteitsnetwerk, net omdat er quasi geen alternatieven zijn. Een grotere bediening door de veren werd reeds ingeschakeld. Verduidelijkende signalisatie staat op verschillende plaatsen ten oosten en westen van de brug. Zowel op lokale wegen als op R4. Sowieso zien we dat weggebruikers bij een ingreep in het wegennetwerk steeds enkele maanden nodig hebben om zich daar op aan te passen. Het is zeker mogelijk dat de ongewenste neveneffecten van een gesloten Meulestedebrug verder zullen minderen.  

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info