dichtslibben spaarbekken Oostakker

25 maart 2021

De Oostakkerse Orchideewijk (Venusschoentjesstraat) kampte in het verleden geregeld met wateroverlast bij zware en langdurige regenval. Sinds de aanleg van een spaarbekken langs de R4 en de heraanleg van de grachten, zijn veel van die problemen van de baan.

De grachten worden regelmatig onderhouden. De afgelopen jaren slibde echter het wachtbekken steeds meer dicht. Vandaag is het spaarbekken erg ondiep geworden, er groeit zelfs riet en ander groen.

Met het oog op een klimaatrobuuste stad, is het belangrijk dat deze infrastructuur onderhouden wordt. Bovendien wordt vlak naast het spaarbekken een nieuwe wijk aangelegd met meer dan 200 nieuwe wooneenheden. (verkaveling Achtendries/Dreef fase  2 & 3).

Vraag:
Is deze problematiek gekend?
Hoe kan dit probleem opgelost worden? 
Wie is hiervoor bevoegd?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Dit wachtbekken kan inderdaad tijdelijke wateroverlast bufferen en beperken. Dit wachtbekken wordt samen met de aanpalende gecategoriseerde waterlopen beheerd door de Polder van Moervaart en Zuidlede.

Het feit dat hier momenteel vegetatie groeit in dit wachtbekken hoeft op zich niet problematisch te zijn. Riet- en wilgenvegetaties groeien goed in ondiepe waters en zijn onvermijdelijk en gewenst in de meeste wachtbekkens of ondiepe waterplassen in Vlaanderen. Zij verdampen heel wat water, zuiveren lucht, vormen broed- en paaiplaatsen, bufferen de R4 en leggen koolstof vast in de bodem. Ook zij doen dus absoluut een bijdrage aan klimaatrobuuste en biodiverse stad.

Het is belangrijk om centraal een voldoende watergang open te houden om de afwatering te garanderen. Wij zijn echter niet overtuigd dat hier momenteel een probleem zou zijn naar dichtslibben. Het groeien van riet langs de oevers is daarbij zeker en vast geen indicatie zolang de doorstroming gegarandeerd blijft. We maken uw schriftelijke vraag ook over aan de polder van Moervaart en Zuidlede zodat zij dit verder kunnen opvolgen ikv het beheer en onderhoud van de waterlopen en dit wachtbekken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info