Lusthoflaan

3 mei 2021

De verkeerssituatie in de Lusthoflaan (Mariakerke) is, door overdreven snelheid van vele automobilisten niet goed. Er zijn geen fiets noch voetpaden en het betreft een kaarsrechte weg die aldus uitnodigt tot rijden met onaangepaste snelheid. Er is geen enkele buffer wat gevaarlijke situaties oplevert, onder andere aan het brugje ter hoogte van de ingang van het park. Er zijn plannen om van de straat een zone 30 te maken maar dat is nog niet voor morgen.

Vraag:
Zijn er, in afwachting van deze maatregel, tijdelijke ingrepen mogelijk zijn om de snelheid te verlagen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De Lusthoflaan maakt deel uit van de zone 30 die gepland is voor tweede helft 2021/eerste helft 2022 samen met Sint-Amandsberg. Deze zones volgen na Dampoort die momenteel wordt gefinaliseerd. Daarnaast is de start voor de heraanleg van de Lusthoflaan voorzien voor midden 2022. Het statuut van de nieuw aangelegde Lusthoflaan wordt woonerf. Er zijn binnen het ontwerp reeds heel wat snelheidsremmende ingrepen voorzien in het kader van de beoogde 20km/u die geldt binnen een woonerf. Tussentijdse snelheidsremmers zijn niet voorzien.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info