tijdelijke bushalte Sint-Laurentiuslaan Oostakker

1 juni 2021

Door de werken aan Oostakker Dorp is ook het busverkeer tijdelijk anders georganiseerd. Er is een tijdelijke (en behoorlijk drukke) halte aan het einde van de St-Laurentiuslaan. In de onmiddellijke omgeving is er geen fietsenstalling noch zijn er afvalbakken. De nood is er nochtans hoog.

Vraag:
Is het mogelijk om, gelet op de omstandigheden, fietsstallingen en afvalbakken te laten voorzien?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Er is hier een tijdelijke stalling geplaatst om de parkeerdruk die u aankaart op te vangen. Op 04/06 is er een tijdelijke fietsenstalling geplaatst ter hoogte van huisnummer 20 in de Sint Laurentiuslaan, tegenover de tijdelijke bushalte. De stalling zal worden weggehaald als de werken zijn afgelopen.

Wat betreft uw vraag om afvalkorven. Hierover deden we navraag bij het kabinet van schepen Van Braeckevelt. De aannemer verwijdert en herplaatst in samenspraak met IVAGO de aanwezige afvalkorven bij zijn werken. Het is niet zo dat aan iedere (tijdelijke) bushalte verplicht een afvalkorf geplaatst wordt. De verplichte afvalkorven bevinden zich aan haltes met schuilhuisje.

Ivago zal volgende week ter plaatse gaan om aan deze tijdelijke halte aan het einde van de St-Laurentiuslaan een GF-container of een verplaatsbare ‘nieuwe korf op een plaat’ te plaatsen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info