Schuurstraat

9 juni 2021

Meer en meer wordt de Schuurstraat te Sint-Amandsberg door automobilisten gebruikt als sluipweg om de drukte en de lichten te ontwijken op de N70 (Antwerpsesteenweg) tussen de Heiveldstraat en de R4 in Oostakker. 

Vraag:
Is de problematiek u gekend? Is er recent nog een telling gedaan van het gemotoriseerde verkeer? Zo ja, wat waren de vaststellingen? Zo nee, kan dit worden ingepland?
Welke maatregelen ziet u eventueel mogelijk om te verhinderen dat de Schuurstraat als sluipweg wordt gebruikt?  

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De laatste cijfers dateren van najaar 2019, die als voldoende representatief beschouwd worden. Ze zijn voldoende recent om weinig invloed van evoluties te kennen. Er hebben zich ook geen drastische veranderingen in de omgeving voorgedaan die een negatief effect zou kennen. Integendeel: er zijn kort erna aanpassingen aan de verkeerslichten doorgevoerd door de Vlaamse wegbeheerder op de N70 thv de Orchideestraat met een gunstig effect op de doorstroming van de N70. Hierdoor zou sluipverkeer om file-opbouw aan de lichten te vermijden zelfs moeten dalen. 

We durven stellen dat een sterke toename van verkeer hier niet te verwachten is. Hier speelt mogelijks een perceptieprobleem, doordat de hoeveelheid verkeer terug vermeerdert na een periode van lockdown wegens de corona-maatregelen.  

In alle lopende projecten in de omgeving wordt steeds de veiligheid en doorstroming op de verkeersdragers prioritair opgenomen. Een belangrijk voorbeeld is de heraanleg van de op- en afritten R4 aan de N70.

Zo werken we eraan om de nood tot het zoeken van sluiproutes doorheen het woonweefsel steeds te verminderen.  

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info