Pijphoekstraat

2 september 2021

De Pijphoekstraat is recent heraangelegd. Ik stel vast dat er op het stuk aansluitend op de Bredestraat geen verlichting aanwezig is. 

Vraag:
Wat is hiervoor de reden? Zal er alsnog verlichting worden aangebracht?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het ontbreken van verlichting werd besproken met aannemer Aclagro en Fluvius.

Er waren effectief drie verlichtingspalen voorzien in dit deel van de Pijphoekstraat aansluitend op de Bredestraat. Deze verlichtingspalen staan er op vandaag nog niet. Fluvius, die de netbeheerder is voor de openbare verlichting, geeft mee dat de kabel voor het aansluiten van deze lichtpunten moet worden opgezocht.

Voor de werken aan de kabel is een volledige inname van de straat noodzakelijk. Gezien de werken in de Sint-Laurentiuslaan en de bijhorende verkeersafwikkeling is het afsluiten van de Pijphoekstraat momenteel geen optie. Dat zou een relatief groot deel van het dorp moeilijk bereikbaar maken. Om verkeershinder te beperken zal de situatie pas eind 2021 aangepakt kunnen worden. De projectleiders volgen dit op.  

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info