Verlichtingspaal Racing gent -nieuw fietspad naar Wolfput

13 september 2021

Er zijn plannen voor de aanleg van een fietspad aan de achterkant van de terreinen van Racing Gent (Eikstraat te Oostakker) dat zou uitkomen op de Wolfputsite. De club is uiteraard niet tegen de komst van een fietspad daar dit de verkeersveiligheid voor de vele spelertjes die met de fiets naar de club komen kan verhogen.

Wat echter wel een probleem is, is dat de voor de aanleg ervan de verlichtingspalen (op de grond van de club) moeten verplaatst worden. Dit terwijl aan de andere zijde ongebruikte gronden liggen in eigendom van Stad Gent.

Vraag:
Kan er gekeken worden om het fietspad aan te leggen zonder extra kosten voor Racing Gent? Is het een optie om het tracé van het fietspad te verplaatsen? Kan er overlegd worden met het bestuur van Racing Gent?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het geplande fietspad in het verlengde van de Céline Dangottestraat werd op die locatie voorgesteld in het masterplan dat in opdracht van Racing Gent zelf werd opgemaakt. Het werd als dusdanig ook overgenomen in de omgevingsvergunning en als voorwaarde aan Racing Gent opgelegd. Dit alles werd voorafgaand doorgesproken. Gezien de voorwaarde werd opgenomen in de omgevingsvergunning kan hier dan ook niet meer van afgeweken worden. De aanpalende terreinen zijn eigendom van het Gemeenschapsonderwijs, niet van de Stad Gent.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info