R4 Oostakker Noord

14 oktober 2021

Het dossier R4 Oostakker Noord is behoorlijk complex. De verkeersafwikkeling is tot op vandaag suboptimaal. Een bedrijf als Vega Benelux ondersteunt Volvo Trucks bij de uitlevering van nieuwe vrachtwagens. Dat zijn er gemiddeld 700 per maand.

De te volgen route gaat momenteel als volgt:

  • Oprit Schansakker richting Destelbergen
  • Afrit 3 Oostakker 
  • Verkeerslichten Orchideestraat
  • Verkeerslichten Drieselstraat 
  • Nieuwe oversteek voor de fietsers halverwege Drieselstraat/rond punt

Een route die veel tijd in beslag neemt en niet zonder gevaar is, onder andere door de start van de voorbereidende werken op de N70 /Drieselstraat voor de heraanleg van het kruispunt Orchideestraat/N70/Drieselstraat/op-en afritten R4.

Uit info van Sogent blijkt dat sinds 4 oktober de werknemers van Volvo opnieuw via Schansakker de site kunnen bereiken. Dat neemt de verkeersdruk op het knooppunt N70/R4 enigszins weg tijdens de shiftwissels van Volvo.

Echter, fase 1 van de parallelweg (die ten andere ook vertraging oploopt) voorziet de ontsluiting van de parkings van Volvo richting Schansakker, maar aangezien de aansluiting op de Drieselstraat moeten verhinderd worden d.m.v. een poort is het voor ‘derden’ niet mogelijk om deze nieuwe weg te gebruiken zolang fase 2 (ontsluiting N3) niet is aangelegd.

Vega Benelux zou echter absoluut gebaat zijn moest men deze toch kunnen gebruiken. De facto moet men gewoon het uitleveringsverkeer beschouwen als verkeer van Volvo en niet van derden. Op die manier worden de andere wegen vrijgehouden en kan het bedrijf zijn werkzaamheden op een efficiënte en veilige manier voortzetten.

Vraag:
Kunt u dit bekijken en desgevallend opnemen met Sogent?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van de schepen leest u hier.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info