Splitsing Wittewalle

9 november 2021

Ter hoogte van de splitsing Wittewalle te Oostakker is een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Voor de werken stond er een stopbord en een witte stopstreep.

Sedert de werken is dit een verhoogde inrichting geworden met een voorrangsbord zonder markeringen op het wegdek. Dit heeft tot gevolg dat wagens op de voorrangsweg vaak bruusk moeten remmen. Ook fietsers worden geconfronteerd met gevaarlijke toestanden.

Vraag:
Is het mogelijk de ontstane gevaarlijke situatie te remediëren? Bijvoorbeeld door alsnog een stopstreep of haaientanden aan te brengen? Ziet u nog andere mogelijkheden?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Op dit kruispunt heeft de Bredestraat voorrang op Wittewalle. Dit wordt aangegeven met het verkeersbord B1. Ter ondersteuning van dit bord zal het Mobiliteitsbedrijf aan de dienst DWBW vragen om bijkomend haaientanden te voorzien, hetgeen tegenwoordig standaard zo wordt uitgevoerd, tenzij het een doorlopend trottoir betreft. De huidige regeling van de voorrang op de wegen in Oostakker zal in zijn geheel nagekeken worden wanneer de uitbreiding van de zone 30 wordt onderzocht.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info