Werken kiosk Oostakkerdorp

3 december 2021

De werkzaamheden op en rond Oostakkerdorp zijn reeds ver gevorderd. Het eindresultaat belooft fraai te worden. De lokale verenigingen en horeca uitbaters kijken eveneens uit naar de vernieuwde kiosk.

Vraag:
Wat is de timing van de vernieuwing? Is er al bepaald door wie en voor wat de kiosk zal kunnen worden gebruikt?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw van de kiosk is ondertussen lopende. Een eerste voorzichtige inschatting gaat ervanuit dat de werken midden 2022 kunnen starten, mits natuurlijk een gunstige verdere (administratieve ) voortgang van het dossier.

In samenspraak met het kabinet van schepen Annelies Storms kan ik u het volgende meegeven. Het is de bedoeling dat de kiosk na de renovatie als multifunctionele ruimte kan gebruikt worden, onder meer voor lokale activiteiten en door lokale verenigingen. Dienst Vastgoed is betrokken en zal de komende maanden verder onderzoeken hoe de terbeschikkingstelling van deze ruimte concreet zal gebeuren. Op die manier zal hierover duidelijkheid zijn tegen het moment waarop de renovatie rond is.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info