Verkeerssituatie Waterstraat

6 december 2021

Sedert de werken in de Gentstraat aan de kruising met de Groenstraat in Oostakker wordt het verkeer omgeleid via de Waterstraat.  Dit leidt met de regelmaat van de klok tot gevaarlijke verkeerssituaties waarbij het vooral voor fietsers bijzonder onveilig is. Daar langs beide kanten van de weg auto's geparkeerd staan, is de doorgang zeer smal. Alle bussen worden via de Waterstraat omgeleid en omdat die een strak tijdsschema hebben, rijden de chauffeurs daar vaak te snel of zelfs agressief. 

Het gevolg is dat fietsers (met hun kinderen) soms letterlijk moeten wegspringen om ongevallen te voorkomen. Uiteraard brengen werken omleidingen met zich mee. De situatie zou echter m.i. relatief gemakkelijk kunnen worden opgelost door met name het parkeren te verbieden langs één zijde van de weg om zo de verkeerssituatie minder gevaarlijk te maken. Dit in combinatie met de huidig geldende zone 30.

Vraag:
Kunt u de geschetste problematiek en mijn voorgestelde oplossing op korte termijn laten onderzoeken?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het is inderdaad zo dat de verkeersdrukte in de Waterstraat tijdens de omleiding, in het kader van de werken in de Lourdesstraat, is toegenomen. Bij het opstellen van een signalisatieplan en minder-hinder maatregelen van een dergelijke werf wordt er voorafgaandelijk met alle adviespartners zorgvuldig bekeken welke verkeerstechnische maatregelen kunnen genomen worden. Het invoeren van een parkeerverbod langs één zijde van de zijweg is een maatregel die soms wordt genomen als er onvoldoende ruimte is voor de hulpdiensten of De Lijn, maar heeft qua snelheid van het doorgaand verkeer eerder het omgekeerde effect. Hoe breder de weg, hoe minder belemmeringen er zijn om sneller te rijden. Het invoeren van een parkeerverbod in de Waterstraat zou dus de veiligheid voor de fietsers dus niet verhogen, integendeel.

Waar er wel op kan worden ingezet is een verhoogde controle op de snelheidsbeperking van 30 km/uur, we dringen er bij de politie op aan om regelmatige basis snelheidscontroles uit te voeren in de Waterstraat.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info