Oostakkerdorp

4 januari 2022

Heel recent is Oostakkerdorp opengesteld voor het verkeer. De verkeersafwikkeling is zo dat straten die uitkomen op het plein voorrang dienen te verlenen (rond punt). Tot op vandaag ontbreekt echter de nodige signalisatie, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid.

Enkel op het einde van de Eeckhoutdriesstraat staat een bord maar dat zouden haaientanden moeten zijn. Op het einde van de andere straten staat er niets. Veel bestuurders gaan nog uit van een voorrang van rechts terwijl dit in principe niet meer zo is.

Vraag:
Wanneer zal de nodige signalisatie worden aangebracht?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Er is gekozen om de wegen rond Oostakkerdorp voor de eindejaarsperiode open te stellen. De aannemer deed het nodige om zoveel mogelijk signalisatie en wegmarkeringen aan te brengen. Niet alle definitieve signalisatie kon tijdig geplaatst worden. Er werd gewerkt met tijdelijke signalisatie zodat het verkeer tijdens deze periode veilig kan verlopen.

De circulatie rond het dorpsplein (Oostakkerdorp – Pijphoekstraat) is geen rond punt. Op enkele plaatsen ontbreekt inderdaad wegmarkering, maar hier zijn tijdelijke verkeersborden aangebracht die de situatie duidelijk maken. Waar geen voorrangsborden staan, is de regel de algemene voorrang van rechts.

De definitieve signalisatie (borden) worden aangebracht in de loop van januari. Ondertussen houdt de aannemer de tijdelijke signalisatie in stand.  

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info