Wildebrake

25 januari 2022

Vorige week hebben de bewoners van Wildebrake te Oostakker een bewonersbrief ontvangen met de melding dat het reeds bestaande parkeerverbod wordt uitgebreid omdat de voertuigen van IVAGO naar eigen zeggen worden gehinderd bij het maken van de afdraaibeweging op het einde van de straat. 

Drie volwaardige parkeerplaatsen zullen dus sneuvelen terwijl het in principe zou volstaan om slechts 1 parkeerplaats bijkomend te schrappen, met name de voorste. Met uitzondering van de vuilniswagen is er in Wildebrake verder nagenoeg geen zwaar verkeer. Het is dan ook drastisch om in één beweging deze parkeerplaatsen op te geven.

Meer nog, de bewoners zijn akkoord om hun afval voor het pleintje te clusteren. Zo zouden de vuilniswagens achteruit kunnen rijden en zo alles opladen.

Vraag:
Kan er alsnog met IVAGO worden overlegd of een minder drastische maatregel de problemen al niet oplost? Hoe staat u tegenover de oplossing om de zakken vooraan te clusteren? Dan is er geen verkeersmaatregel nodig.

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het is belangrijk dat IVAGO veilig en reglementair kan werken. In Wildebrake was dit niet van toepassing. Daar geldt al een parkeerverbod sinds 2017, met uitzondering van één kleine strook in de pijpenkop. Ook in die strook geldt sinds kort een parkeerverbod zodat IVAGO wel veilig en reglementair kan werken.

De maatregel komt niet enkel IVAGO ten goede, maar ook andere grote voertuigen zoals deze van hulpdiensten.

De beslissing voor het parkeerverbod werd volledig doorgepraat in het Mobiliteitsoverleg, waar naast IVAGO verschillende stadsdiensten zijn vertegenwoordigd.

Het clusteren van afval is op zich een valabel idee, maar de ervaring leert dat daar ook nadelen aan verbonden zijn, zo moet elke betrokken burger hieraan meewerken en kan foutief aangeboden afval moeilijker aangepakt worden.

Daarnaast proberen we zo veel als mogelijk te vermijden dat de vuilniswagens van IVAGO achteruit de straten in moeten rijden, vooral om de veiligheid van voetgangers en spelende kinderen te allen tijde te waarborgen. De regel blijft dus dat IVAGO-voertuigen voorwaarts de straten in en uit rijden:

  • als het verkeerstechnisch mogelijk is (voldoende breed, keerpunt, …)
  • als dat politioneel is toegelaten
  • als dat op een veilige manier kan

Achteruit de straat in- en/of uitrijden moet met andere woorden een uitzondering blijven.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info