oversteekplaatsen N70

21 januari 2022

Vanuit de Oude Bareel is een brief verstuurd, ondertekend door heel wat buurtbewoners, scholen en jeugdbewegingen. Onder meer de burgemeester, de minister van mobiliteit als Gents schepen van mobiliteit werden aangeschreven. In de, breed gedragen, brief wordt de gevaarlijke verkeerssituatie aangekaart ter hoogte van 4 kruispunten met de N70:  Achtenkouterstraat-Hollenaarstraat, Beelbroekstraat-Carrefoursite, Kleine Schuurstraat-Oude Bareelstraat en Vriendschapsstraat-Maalderijstraat.

Vraag:
Welke quick wins ziet u op korte termijn om de verkeersveiligheid op deze kruispunten te verhogen? Hoe ziet u de verdere toekomst? Kunt u hierover in overleg gaan met AWV?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Binnen de stad hebben we in de laatste jaren nog maar weinig signalen gekregen over deze 4 kruispunten. Gezien dit om een gewestweg gaat, hebben we natuurlijk geen totaalbeeld van alle meldingen die naar de Vlaamse wegbeheerder gestuurd zijn. Dit bewonersinitiatief nemen we echter op het eerstvolgende overleg met Agentschap Wegen en Verkeer op met de vraag om, samen met de stadsdiensten, werk te maken van de verschillende vragen en voorstellen.

Gezien de korte termijn kunnen we nog geen concrete informatie geven over de voorstellen. Daarnaast is de uitvoering een gewestelijke bevoegdheid, dus naar haalbaarheid en termijn kunnen we hier geen trekkersrol in nemen. Bij een eerste, interne screening zien we potentiële quickwins die los van de toekomstige heraanleg uitvoerbaar kunnen zijn. We zullen hierop verderbouwen en de gewenste maatregelen op de agenda plaatsen bij Agentschap Wegen en Verkeer.
Voor het kruispunt Oudebareelstraat x N70 doet AWV momenteel reeds onderzoek naar mogelijke aanpassingen ter verbetering. We zullen als stad vragen de gemaakte opmerkingen voor dit kruispunt in dit onderzoek mee te nemen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info