Openbaar vervoer in Oostakker (cluster Krijtestraat en Hollenaarstraat)

23 februari 2022

Collega Vandenbroucke en ikzelf hebben u in het voorjaar van 2021 bevraagd aangaande de problematiek van het openbaar vervoer in Oostakker (cluster Krijtestraat en Hollenaarstraat). Wij hebben toen niet alleen e.e.a. aangekaart maar ook een alternatief voorstel gedaan om de bereikbaarheid te blijven garanderen.

U gaf aan dat dit voorstel werd voorgelegd aan AWV en De Lijn. Meer nog, u meldde eveneens dat uw diensten er ook al aan hadden gedacht.

Tijdens de commissie MOW van juni 2021 bracht ik het dossier nogmaals ter sprake en u zei toen: “Ondanks het een goed voorstel is zal het dus niet zo eenvoudig zijn om dit te realiseren, maar gun ons de tijd om dit te onderzoeken.”.

De buurtbewoners zitten nog steeds met dezelfde vragen. Zullen de bushaltes van de lijnen 38 en 39, die momenteel in de betrokken wijk ‘stadinwaarts’ door de Lourdeswerken (Oostakker) worden omgeleid (wat op zich niet noodzakelijk was), terugkeren bij voltooiing van deze werken?

Op vandaag liggen de vervanghaltes in de Waterstraat voor sommige wijkbewoners, ‘stadinwaarts’, op ruim 800 meter tot meer dan 1 kilometer ‘wandelafstand’.

Vraag:
Wat is de stand van zaken in dit dossier? Wat hebben de gesprekken met AWV en De Lijn opgeleverd? Biedt de verdaging van de invoering van het nieuw openbaar vervoersplan mogelijkheden om e.e.a. uit te werken?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het onderzoek naar een alternatieve bediening van de omgeving Vogelzang/Goedlevenstraat in het nieuwe net is afgerond met een positief gevolg.

In het toekomstig net zal de bus komende van de wijk Westveld via de Schuurstraat en de Kleine Schuurstraat gesplitst worden aan de Antwerpsesteenweg. Eén rit op 2 zal via de Antwerpsesteenweg rijden naar de omgeving Achtenkouter, de andere rit zal via Oude Bareelstraat en Goedlevenstraat rijden naar de Krijtestraat en verder naar Oostakker. Dit betekent dat de haltes Goedlevenstraat en Vogelzang zullen bediend blijven (halte Vogelzang zal wel enkele tientallen meters verplaatst worden), weliswaar om het half uur, tegen om het kwartier nu. Om het kruisen van de Antwerpsesteenweg mogelijk te maken zal AWV verkeerslichten voorzien op het kruispunt van de N70 met de Kleine Schuurstraat en de Oude Bareelstraat.

Een kanttekening daarbij is dat er in de toekomst werken zijn gepland op deze toekomstige busas (Goedlevenstraat). Het kan dus zijn dat bij de start van het nieuwe busnet (voorzien 1/7/2023) of vlak er na, deze route tijdelijk buiten gebruik zal zijn. Ook in de Oudebareelstraat komen er op termijn werken.

Overigens klopt het dat de invoering van het nieuwe net verdaagd is, maar De Lijn is al volop begonnen met alle organisatorische maatregelen te nemen om te kunnen starten half volgend jaar (o.a. opstellen van dienstroosters voor chauffeurs, opmaak dienstregelingen, enz.). Er is eigenlijk geen marge meer om nog aan dit nieuwe net te sleutelen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info