Herstellingswerken Albrecht Rodenbachstraat

14 maart 2022

De oplapwerken in de Albrecht Rodenbachstraat zijn, zacht uitgedrukt, niet optimaal aangepakt. Zo verblindt het asfalt in het zonlicht en geeft het de indruk niet droog te zijn. Hierdoor raken fietsers in de war en dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Vraag:
Wat is de reden voor deze suboptimale herstelling? Kunnen uw diensten dit probleem snel verhelpen? Of is de herstelling volgens u wel volgens de regels van de kunst uitgevoerd?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Als we de staat van de Albrecht Rodenbachstraat bekijken, moeten we deze opdelen in 2 zones (zie onderstaand uittreksel uit het Wegen Informatie Systeem). Het deel tussen de Philip Blommaertstraat en de Jan Blockstraat is het minst goede deel met een kwaliteit C1. De overige delen zijn wel nog in een goede staat. Dit is meteen ook de reden dat deze straat momenteel niet op de planning staat voor een integrale heraanleg.

Een deel van de straat ligt inderdaad in een minder goede staat. De oorzaak hiervoor is dat het geen echte asfaltstraat is maar een kasseibaan waar in het verleden een slemlaag werd op aangebracht om het rijcomfort te verbeteren. Door de jaren heen krijg je hier zettingsvoegen (je kan de vorm van de kasseien als het ware terug zien opduiken in de wegenis). Deze slemlaag bovenop kasseien kan je niet frezen en asfalteren zoals we doen bij toplaagvernieuwingen. Ervaring leert ons dat daarvoor de laag te dun is en affrezen en vernieuwen van de toplaag in de praktijk niet mogelijk is.

De enige maatregel om in een straat met onderlaag van kasseien kleine schade/putjes plaatselijk te herstellen is het gebruik van gietasfalt. De herstelde delen hebben inderdaad een andere uitstraling dan het bestaande wegdek dat in warm asfalt werd aangelegd. Dit gietasfalt kan je niet walsen waardoor de uitvoering er visueel minder uitziet dan een gewalste asfalt. Deze herstellingen zijn zeker niet gladder dan het wegdek in warm asfalt. Deze herstellingen zorgen ervoor dat de putten en groeven worden opgevuld, wat de veiligheid ten goede komt.

Op korte termijn kunnen we hier niet het perspectief bieden dat deze wegenis integraal heraangelegd wordt. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen gaat nog bekijken of de huidige wegenis het toelaat om hier een dikkere toplaag in warm asfalt toe te passen. Indien deze uitvoering mogelijk is kunnen we dit toe voegen aan de lopende lijst van opdrachten. Een timing kunnen we momenteel nog niet meegeven.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info