Fietsbaan Smalle Heerweg grens Oostakker

25 mei 2022

Vele ouders zijn bezorgd over de drukke (school)fietsroute aan de Smalle Heerweg op de grens tussen Oostakker en Lochristi. Er blijkt een opvallend verschil op korte afstand tussen grondgebied Gent en Lochristi. Op Gents grondgebied zoeven de auto’s dicht naast de kinderen op de fietssuggestiestrook, even verder rijden ze veiliger op een aparte bedding.

Vraag:
Kan er op het grondgebied van Gent (Oostakker) eveneens een aparte bedding aangelegd worden voor de fietsers ? Kan dit voorstel in overweging genomen worden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De Smalle Heerweg sluit aan op het industriegebied “Oostakker Noord”. Voor dit industriegebied loopt momenteel een globaal herinrichtingsproject, waarbij voor de Drieselstraat een nieuw wegtracé en een nieuw wegprofiel worden voorzien.  Ook de Smalle Heerweg wordt mee in dit concept opgenomen, vanaf de gemeentegrens tot de aansluiting met de (vernieuwde) Drieselstraat.   In dit ontwerp worden de fietspaden komende uit Lochristi inderdaad ook op Gents grondgebied doorgetrokken.  Op die manier zullen de fietspaden uit de Smalle Heerweg dan ook rechtstreeks aansluiten op de vrijliggende fietspaden in de (vernieuwde) Drieselstraat.  Na deze heraanleg zal het dan ook niet meer nodig zijn om te fietsen in gemengd verkeer of op fietssuggestiestroken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info