Overlast Spellekenspark

8 september 2023

Het Spellekenspark in Sint-Amandsberg kwam recent in het nieuws door de brutale manier waarop een amper 14-jarig meisje door een groep jongeren beroofd werd van haar fiets. De klachten over overlast en druggebruik in en rond het Spelllekenspark (vooral geconcentreerd rond het skatepark dat veel jongeren uit de buurt, maar ook van daarbuiten aantrekt) lijken almaar toe te nemen.

Vraag:
Hoeveel klachten heeft de politie afgelopen 2 jaar ontvangen over geluidsoverlast, drugs en andere overlast ontvangen?
Welk gevolg werd hieraan gegeven?
Kan de politie extra toezicht en aanwezigheid in de buurt voorzien?
Hoe kan mogelijke overlast door jongeren bestreden worden?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Van de politie verneem ik dat in het Spellekenspark de voorbije twee jaren volgende feiten werden geregistreerd;

• 2 druggerelateerde feiten (1x bezit en 1x verstoring openbare orde door meerderjarige onder invloed van drugs)

• 1 vechtpartij tussen twee minderjarige jongeren (slagen en verwondingen)

• 2 fietsdiefstallen waarbij in één geval de minderjarige dader werd gevat

• 1 gewone diefstal (portefeuille)

• 1 diefstal uit voertuig

• 1 diefstal met braak (in poppentheater)

• 2 pogingen tot inbraak (1 in het gebouw waar Yoga-activiteiten plaatsvinden en 1 in de bibliotheek)

In 2022 en 2023 werden er geen meldingen nachtlawaai, geregistreerd.

Ook bij onze gemeenschapswachten en overlastregie werden geen klachten geregistreerd. Alle gemelde feiten kregen de gepaste politionele opvolging. De nodige onderzoeksdaden worden gesteld. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het opvragen van camerabeelden met het oog op het identificeren van verdachten, het verhoor van getuigen, verder onderzoek naar mogelijke verdachten. Bij verdachte minderjarigen worden ook de ouders verhoord in het kader van hun burgerlijke aansprakelijkheid.

De korpsleiding verzekert mij dat de wijkpolitie de locatie zeer goed kent en er worden regelmatig patrouilles voorzien, zowel geüniformeerd als in burger. Ook de jeugdinspecteur houdt zich regelmatig op in het park en gaat in dialoog met de jongeren. Tijdens acties, die zowel georganiseerd en uitgevoerd worden door de wijk en door het Overlastteam, wordt er patrouille gedaan in het park. Aan onze Directie Operaties werd gevraagd om patrouilles te intensifiëren en ook onze hondenbrigade er af en toe te laten langs passeren. De gemeenschapswachten volgen deze locaties tijdens hun patrouilles mee op.

In de veiligheidsketen zijn de politie en de gemeenschapswachten één van de spelers en kan het jeugdwerk daarin mee een rol spelen als signaalfunctie en katalysator van nieuwe projecten. Toeleiding naar het huidige aanbod van Lejo vzw kan hierin ook een meerwaarde zijn. Een actieve jeugdinspecteur die in dialoog blijft gaan met jongeren, blijft een belangrijke actor om overlast in de buurt te vermijden.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info