Sint-Laurentiuspark Oostakker: timing herinrichting lege zandzone tot speelzone

5 december 2023

Bij de heraanleg van het centrum van Oostakker werden rond de kerk en de kiosk speeltuigen voorzien die zich vooral richten tot jongere kinderen tot 12 jaar. In het nabijgelegen Sint-Laurentiuspark staat dan weer een speelzone gepland voor de iets oudere kinderen (vanaf 12 jaar). De nieuwe speelzone komt er in het kader van het anders inrichten van de lege zandzone waarvoor de werken dit najaar zouden moeten starten.

Vraag:
Wanneer zal de aanleg van deze speelzone effectief starten?
Wanneer zal deze nieuwe speelzone in gebruik kunnen genomen worden?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De plaatsing is verschoven naar najaar 2024. De vertraging is van administratieve aard. De Groendienst is momenteel bezig met de opmaak van een stadsbreed raamcontract voor levering en plaatsing van speelinfrastructuur - dat zij kunnen inzetten op verschillende locaties in Gent voor een periode van 4 jaar. Dit vraagt tijd vanwege de wetgeving op overheidsopdrachten en de daarvoor te doorlopen procedures. Eenmaal het raamcontract gegund is, zal ook de speelzone van het Sint-Laurentiuspark via dit raamcontract een invulling krijgen. De Groendienst verwacht de levering en plaatsing in het najaar van 2024.
Direct na aanleg en de daaropvolgende keuring in het najaar 2024 kan deze speelzone in gebruik worden genomen.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info