Open Vld pleit voor betere busverbindingen tussen deelgemeenten

30 mei 2007
Tijdens het vragenuurtje voor de gemeenteraad van 29 mei jl. stelde Sofie Bracke vragen over de betere busverbindingen tussen de deelgemeenten van onze stad. Voorbeeld is het gebrek aan rechtstreekse busverbinding tussen Drongen en Mariakerke.

Heel wat schoolgaande jeugd uit Drongen loopt school in andere deelgemeenten van onze stad. Vooral het Koninklijk Atheneum in de Casierlaan en de Visitatie voor technisch onderwijs en beroepsonderwijs in Mariakerke zijn populair bij de Drongense schoolgaande jeugd.

Jammer genoeg is een rechtstreekse busverbinding onbestaand. Niettegenstaande het feit dat de deelgemeenten Drongen en Mariakerke aan elkaar grenzen en de afstand tussen beide centra met de wagen slechts een tiental minuten bedraagt, moeten schoolkinderen eerst met de bus naar het centrum van de stad om vervolgens een bus naar Mariakerke te nemen.

Dit is slechts een voorbeeld. Ook de andere deelgemeenten en wijken van onze stad kampen met deze problematiek. Het hoeft geen betoog dat dergelijke organisatie van het openbaar vervoer het gebruik van bijvoorbeeld bus en tram niet bevordert.

Uit de gesprekken in het kader van gebiedsgerichte werking kwam dit probleem naar voren. Ik verwijs daarbij onder meer naar de startnota voor de deelgemeente Drongen.

Ook in het bestuursakkoord wordt deze problematiek erkend:

"Om de bereikbaarheid van de verschillende stadswijken te versterken enerzijds en de verbinding tussen de verschillende deelgemeenten te verbeteren anderzijds is het bestuur voorstander voor de uitbouw van twee ringvormige openbaar-vervoerassen op respectievelijk de R40 (kleine ring) & de R4 (grote ring)".

Daarom volgende vragen:

  • Welke stappen plant het stadsbestuur om de verbinding tussen de verschillende stadswijken met het openbaar vervoer te verbeteren?
  • Werd het overleg met de Lijn hieromtrent reeds opgestart?
  • Welke timing wordt in dit dossier gehanteerd?

Antwoord:

Schepen Temmerman antwoordde dat dit inderdaad een oud zeer is en dat de Stad een grote voorstander is voor een oplossing. Jammer genoeg kan de Stad hier zelf weinig aan doen. Deze problematiek moet een oplossing krijgen via de Lijn. De Stad brengt deze problematiek vaak ter sprake bij de Lijn maar voorlopig echter zonder resultaat.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info