Vragen

5 juni 2022 - Bij de heraanleg van de Eeckhoutdriesstraat en Wittewalle in Oostakker werden heel wat jonge boompjes geplant. Onlangs viel het gemeenteraadslid Patricia De Beule op op dat er heel wat boompjes dood zijn. Lees meer...25 mei 2022 - Vele ouders zijn bezorgd over de drukke (school)fietsroute aan de Smalle Heerweg op de grens tussen Oostakker en Lochristi. Er blijkt een opvallend verschil op korte afstand tussen grondgebied Gent en Lochristi. Op Gents grondgebied zoeven de auto’s dicht naast de kinderen op de fietssuggestiestrook, even verder rijden ze veiliger op een aparte bedding. Lees meer...25 april 2022 - Ruim drie jaar geleden vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker schriftelijk naar een gevaarlijke verkeerssituatie. De uitrit van het cafe Walput aan de Gentstraat te Oostakker ligt gevaarlijk dicht bij de voorziene fietsstrook als men onmiddellijk links buiten rijdt. Dit heeft al meerdere malen tot een (bijna) aanrijding geleid en de buurt vreest dat er nog meer ongelukken zullen volgen als de rijrichting niet wordt aangepast en de auto's verplicht worden om rechts rond het pleintje te rijden. Lees meer...17 maart 2022 - De geluidshinder veroorzaakt door het verkeer op de R4 is aanzienlijk voor bewoners van Dreef en omgeving te Oostakker. De woongebieden langsheen de R4 ter hoogte van Dreef zijn gelegen achter een bufferzone, met een breedte van ca. 120 m. Volgens de geluidsbelastingkaart liggen de woningen in de zone tussen 50 en 65 dB Lden. Dit is zoals gezegd aanzienlijk. Lees meer...14 maart 2022 - De oplapwerken in de Albrecht Rodenbachstraat zijn, zacht uitgedrukt, niet optimaal aangepakt. Zo verblindt het asfalt in het zonlicht en geeft het de indruk niet droog te zijn. Hierdoor raken fietsers in de war en dit leidt tot gevaarlijke situaties. Lees meer...23 februari 2022 - Collega Vandenbroucke en ikzelf hebben u in het voorjaar van 2021 bevraagd aangaande de problematiek van het openbaar vervoer in Oostakker (cluster Krijtestraat en Hollenaarstraat). Wij hebben toen niet alleen e.e.a. aangekaart maar ook een alternatief voorstel gedaan om de bereikbaarheid te blijven garanderen. Lees meer...15 februari 2022 - Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen woonkernen en industriezones. Ze worden ingericht met groene buffers, fiets- en wandelpaden, natuur en parken en zorgen zo mee voor een verhoogde leefbaarheid van de woonkernen in de haven. Het koppelingsgebied Desteldonk-Noord is er één van. Lees meer...10 februari 2022 - Fietsers mogen in de tegenovergestelde rijrichting rijden in Oostakkerdorp. Dit levert echter gevaarlijke verkeerssituaties op. Fietsers komen aan hoge snelheid uit de bocht aan de Kerk richting het Dorpsplein waar de straten smal zijn. Hetzelfde gebeurt komende van het rond punt aan de Sint-Laurentiuslaan richting de Carrefour. Dit zorgt voor heel wat beroering.   Lees meer...25 januari 2022 - Vorige week hebben de bewoners van Wildebrake te Oostakker een bewonersbrief ontvangen met de melding dat het reeds bestaande parkeerverbod wordt uitgebreid omdat de voertuigen van IVAGO naar eigen zeggen worden gehinderd bij het maken van de afdraaibeweging op het einde van de straat.  Lees meer...24 januari 2022 - De weg naar het recylagepark te Oostakker ligt er slecht bij. Het is niet evident om op die weg (stuk Lourdesstraat) te rijden. Niet alleen voor bezoekers van het recyclagepark maar ook voor klanten en leveranciers van een interieurzaak gelegen te Lourdesstraat 6. Lees meer...<<  1   2   3   4   5   10   25   41     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info