Vragen

22 juni 2016 - De peters en meters van de speelstraten ontvingen een mail van de jeugddienst waaruit blijkt dat geen spelmateriaal ontleend kan worden. “Wegens infrastructuurproblemen beschikken we maar over een heel beperkt deel van ons materiaal. Hierdoor kunnen we enkel materiaal ontlenen aan de nieuwe speelstraten”, klinkt het in de mail. Lees meer...

 


16 juni 2016 - Het nieuwe parkeerplan wordt momenteel stapsgewijs ingevoerd. Naast nieuwe parkeertarieven, nieuwe zones voor betalend parkeren en nieuwe parkeerautomaten staat in het parkeerplan dat een regeling zou uitgewerkt worden voor specifieke doelgroepen die interventies moeten doen bij bewoners zoals elektriciens, loodgieters, maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers. Lees meer...

 


30 mei 2016 - Vorig jaar keurde de gemeenteraad een motie goed om Vlaanderen op te roepen om statiegeld in te voeren voor blikjes en PET-flessen en ook in het actieplan ‘Proper Gent’ werd een pleidooi voor het invoeren van statiegeld opgenomen. Dat de uitvoering van een impactanalyse alvast was opgenomen in het Vlaams regeerakkoord is uiteraard positief. Lees meer...

 


25 mei 2016 - Al enkele jaren zijn er vele klachten over te snel rijden in Oostakker. Snelheidsmeting en -controles tijdens de vorige legislatuur leidde tot bedroevende resultaten met in sommige straten een overtredingsgraad tot boven de 30%. Concreet signaleren bewoners van Sint-Laurentiuslaan regelmatig onaangepaste snelheid in hun straat en heb ik dan ook volgende vragen. Lees meer...

 


4 mei 2016 - In 2009 al werd de vraag gesteld of Gent, zoals een aantal andere steden en gemeenten toen, een verbod zou uitvaardigen op het rijden met een quad. Men beriep zich hiervoor op vrij algemene bepalingen in hun politiereglement (bvb. geluidsoverlast) waarover nogal wat juridische onzekerheid bestond. Op dat moment bleek er in Gent echter geen reden om een dergelijk (algemeen) verbod uit te vaardigen. Lees meer...

 


28 april 2016 - In Gent zijn er heel wat parken en groengebieden, ze vormen als het ware groene oases in en rond de stad waar mensen tot rust komen, picknicken, studeren, kinderen spelen... Ze worden ook vaak gebruikt door fietsers als veilige fietsverbinding of 'shortcut'. Lees meer...

 


18 april 2016 - Dit jaar zouden in ons land al minstens 28 doden gevallen zijn bij woningbranden. Een rookmelder, waar onze brandweer al actief promotie voor voert, verdubbelt de overlevingskans van bewoners. Zoals u eerder aangaf in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag: ‘Het aantal branden zal er niet door verminderen, maar het aantal slachtoffers wel’. Lees meer...

 


15 april 2016 - De recyclageparken van IVAGO zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag. Voor hen zijn er momenteel geen mogelijkheden om naar het recyclagepark te gaan. Lees meer...

 


7 april 2016 - In het persbericht 'Eén jaar voor de invoering van het Circulatieplan' van 1 april ll. wordt aangegeven dat de voorbije jaren zwaar is geïnvesteerd in de kwalitatieve heraanleg van het openbaar domein. Zo is er sprake van meer dan 40.000m² voetpad dat werd heraangelegd en meer dan 55 km fietsinfrastructuur. Lees meer...

 


30 maart 2016 - Het ASTRID-netwerk is een digitaal netwerk voor mobiele telecommunicatie via radio’s dat door verschillende hulpdiensten, waaronder politie en brandweer gebruikt wordt. Ook de Politiezone Gent maakt gebruik van het netwerk. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   37     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.