Vragen

18 april 2016 - Dit jaar zouden in ons land al minstens 28 doden gevallen zijn bij woningbranden. Een rookmelder, waar onze brandweer al actief promotie voor voert, verdubbelt de overlevingskans van bewoners. Zoals u eerder aangaf in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag: ‘Het aantal branden zal er niet door verminderen, maar het aantal slachtoffers wel’. Lees meer...

 


15 april 2016 - De recyclageparken van IVAGO zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Nogal wat mensen die op zaterdag en/of zondag werken hebben net op maandag een vrije dag. Voor hen zijn er momenteel geen mogelijkheden om naar het recyclagepark te gaan. Lees meer...

 


7 april 2016 - In het persbericht 'Eén jaar voor de invoering van het Circulatieplan' van 1 april ll. wordt aangegeven dat de voorbije jaren zwaar is geïnvesteerd in de kwalitatieve heraanleg van het openbaar domein. Zo is er sprake van meer dan 40.000m² voetpad dat werd heraangelegd en meer dan 55 km fietsinfrastructuur. Lees meer...

 


30 maart 2016 - Het ASTRID-netwerk is een digitaal netwerk voor mobiele telecommunicatie via radio’s dat door verschillende hulpdiensten, waaronder politie en brandweer gebruikt wordt. Ook de Politiezone Gent maakt gebruik van het netwerk. Lees meer...

 


17 maart 2016 - Mijn schriftelijke vraag van 11 januari (2016_SV_00025) m.b.t. de spreiding van het aantal inbraken in 2015 over de deelgemeenten bleef, cf. de gemaakte afspraken, onbeantwoord tot de commissievergadering van maart waarin de jaarcijfers werden voorgesteld. Vandaag ontvingen we alsnog het aantal inbraken per deelgemeente. Lees meer...

 


15 maart 2016 - Een overgroot deel van de Wittemolenstraat kreeg in het WIS een kwaliteit C3 en D. Terecht, want bewoners signaleren diepe punten die gevaarlijk zijn voor fietsers en automobilisten. De voetpaden werden al vernieuwd, wat voor de voetgangers uiteraard een verbetering is, maar ook het wegdek zelf is aan herstelling of vernieuwing toe. Lees meer...

 


2 februari 2016 - Op het einde van de Alphons Braeckmanlaan hangt een voorrangsbord B1 waardoor bestuurders voorrang moeten verlenen aan het verkeer in de Beelbroekstraat. Het voorrangsbord B15 dat bestuurders in de Beelbroekstraat voorrang verleende op het verkeer komende van de Alphons Braeckmanlaan is echter verdwenen, waardoor er ogenschijnlijk voorrang aan rechts van toepassing is en wat tot verwarrende en onveilige verkeerssituaties leidt. Lees meer...

 


11 januari 2016 - Volgens het laatste politiebulletin dat we ontvingen blijkt het aantal inbraken in 2015 een sterk dalende trend te vertonen. In het verleden bleken er echter soms grote verschillen te bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...

 


8 januari 2016 - De laatste week voor nieuwjaar was het met wachtrijen van meer dan een uur opnieuw aanschuiven geblazen aan de recyclageparken. Veel Gentenaars zijn thuis tijdens die periode en maken van de gelegenheid gebruik om hun resterende toegangsbeurten nog op te gebruiken, al zou dit naar verluidt niet de oorzaak zijn van de drukte. Lees meer...

 


8 januari 2016 - Naast de toegankelijkheid van de voertuigen is de staat van de haltes een van de grootste drempels op het vlak van toegankelijkheid van ons openbaar vervoer. Dit geldt in de eerste plaats voor mensen met een beperking, maar dit is ook zo voor mensen met wandelwagens of mensen die tijdelijk minder mobiel zijn. Lokale besturen worden gestimuleerd in het toegankelijk maken van haltes. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   37     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.