Vragen

4 januari 2016 - De fiets is een populair vervoersmiddel in Gent. Om het veilig te houden, vooral op korte dagen, is fietsverlichting belangrijk. Op 17 oktober werd daarom een preventieve controleacties op zichtbaarheid van fietsers gehouden, wie niet in orde bleek kreeg een waarschuwing. Bij grootscheepse controleacties op 17 november kreeg wie nog niet in orde was met de fietsverlichting wel een boete. Lees meer...

 


4 januari 2016 - Onlangs publiceerde OVAM het Sorteeranalyse-onderzoek huisvuil 2013-2014. Het rapport geeft een interessant overzicht van de inhoud van de restafvalzak of -bak in Vlaanderen. Zo leren we onder meer dat er jaarlijks nog meer dan 7 kilogram textiel per inwoner in het huisvuil zit. Lees meer...

 


4 januari 2016 - In de gemeenteraad van 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst met Google goedgekeurd voor het wederzijds uitwisselen van verkeersgegevens via Waze. Op basis hiervan zouden o.a. verkeersgegevens van de regio Gent opgenomen worden in Google Maps. Lees meer...

 


15 december 2015 - Sinds enkele maanden zijn er werken bezig aan de achterzijde van het Rozenbroekenpark. Door deze werken is ook een flinke stuk van de loop- en wandelpiste buiten gebruik, of is het gebruik op zijn minst sterk gehinderd door de werken. Zoals te zien op de foto's is het allesbehalve comfortabel en op sommige plaatsen zelfs gevaarlijk voor de wandelaars/lopers. Lees meer...

 


27 oktober 2015 - In Windgat (Mendonk) werd de slechte staat van het wegdek langs de zijkant van de rijbaan gesignaleerd met nadar en signalisatieborden. Hierdoor is het echter niet meer mogelijk veilig te kruisen waardoor aan de andere kant van de rijbaan een diepe, gevaarlijke geul is ontstaan. Lees meer...

 


26 oktober 2015 - Begin deze maand gaf u in de pers aan dat er "duidelijk" te weinig politieagenten met allochtone roots zijn in Gent. De Stad zou meer invloed willen hebben bij de selecties. "Anders is het over tien jaar nog altijd zo", klonk het. Lees meer...

 


20 oktober 2015 - Met het actieplan 'Proper Gent', dat pas in april dit jaar werd goedgekeurd, zien we de eerste tekenen van beterschap op gebied van sluikstorten. IVAGO bleek de eerste helft van dit jaar immers al zo’n 30 ton minder sluikafval te hebben opgehaald dan vorig jaar. Maar het probleem blijft niet te onderschatten: uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat nog meer dan 50 keer per dag een sluikstort gemeld wordt in Gent. Lees meer...

 


19 oktober 2015 - Sinds donderdag 8 oktober zet het Team Camera’s van de Verkeersdienst van de Gentse politie de zogenaamde Lidar in. Deze ‘superflitspaal’ gebruikt een laser in plaats van een radar en kan hierdoor ook gebruikt worden in de smalle straten van het stadscentrum. De camera maakt zo’n 76 beelden per seconde. Elk voertuig dat passeert zou worden gevolgd van op 30 meter afstand, tot 30 meter voorbij het toestel. Aan een snelheid 30km/u betekent dit dat het toestel zo’n 7 seconden beelden maakt. Lees meer...

 


15 oktober 2015 - In 2012 organiseerde De Lijn voor het eerst een tevredenheidsmeting bij de lokale besturen. Dit najaar wordt een tweede meting uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De 308 gemeenten in Vlaanderen kunnen dan opnieuw hun mening geven over de samenwerking met de vervoermaatschappij. Alle domeinen komen daarbij aan bod: het aanbod van De Lijn, aanpak van omleidingen, derdebetalerssytemen, de doorstroming van bussen en trams, halteaccommodatie, communicatie naar de inwoners en de gemeenten toe, enzovoort. Lees meer...

 


15 oktober 2015 - Naar aanleiding van mijn vraag over THOR in de commissie van september kondigde u aan op korte termijn werk te maken van de oprichting van een 'Taskforce Minder Hinder' met als doel de coördinatie van de openbare werken in onze stad op korte termijn te verbeteren, in afwachting van de operationalisering van de voorziene overkoepelende minder hinder cel. Tijdens de gemeenteraad van september bevestigde u dat hieromtrent reeds een collegebeslissing was genomen en de dat taskforce op zeer korte termijn operationeel zou zijn. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   37     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.