Vragen

12 januari 2017 - Samen met het Gemeentefonds en de aanvullende personenbelasting behoren de opcentiemen op de onroerende voorheffing tot de belangrijkste inkomstenbronnen van lokale besturen. In Gent is de afgelopen jaren lustig gebouwd en verbouwd, wat een impact kan hebben op die inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Lees meer...12 januari 2017 - In de beleidsnota 2014-2019 van Ivago staat, in het kader van verdere administratieve vereenvoudiging voor de burger, dat zal onderzocht worden  in hoeverre er, naast de huidige toegangskaart voor de recyclageparken, gebruik kan worden gemaakt van de elektronische identiteitskaart als toegangskaart. Hiervoor bleek immers een grondige studie in samenwerking met CEVI noodzakelijk. Lees meer...11 januari 2017 - Na de voorbije aanslagen hebben verschillende overheden in ons land maatregelen genomen om de veiligheid van de burgers te verhogen. Naast tal van maatregelen om de openbare veiligheid te verhogen werden er ook maatregelen genomen in bepaalde overheidsgebouwen, onder meer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en diverse gebouwen van de ministeries en agentschappen. Lees meer...4 januari 2017 - De omgeving van de Gras- en Korenlei maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht. Ondernemers en handelaars die binnen, of in de buurt van, een beschermd stadsgezicht gevestigd zijn worden vaak geconfronteerd met zeer strikte richtlijnen inzake publiciteit en verlichting van hun zaak. Lees meer...4 januari 2017 - Vanaf de Raaktstraat blijkt de straatverlichting langs het Mierenbospad (Sint-Amandsberg) te zijn weggenomen. De bewoners stellen zich hier vragen bij, vooral op deze donkerste dagen van het jaar maakt het weghalen van de verlichting het pad immers quasi onbruikbaar. Lees meer...3 januari 2017 - Sinds 2015 beschikt stad Gent over een lokaal georiënteerd crowdfundingplatform: crowdfunding.gent. Gentenaren en ondernemingen die een innovatief, duurzaam project willen starten kunnen via dit platform naar alternatieve financiering zoeken. Lees meer...19 december 2016 - Aan de rotonde aan de Sint-Bernadettestraat / Lourdesstraat doen zich gevaarlijke situaties voor omwille van de gebrekkige verlichting. Vooral fietsers zijn er slecht zichtbaar. Lees meer...19 december 2016 - Gent telt zo’n 50.000 singles maar ondanks diverse hervormingen is ons belastingsysteem nog steeds op het klassieke gezin gericht en dat maakt de uitdagingen voor singles bijzonder groot. Een aantal vaste kosten wegen immers vaak door in het budget van singles, bijvoorbeeld belastingen die forfaitair geheven worden, onafhankelijk van de gezinssamenstelling. Lees meer...12 december 2016 - De voorbije weken bleek vooral Wondelgem en omgeving getroffen door een hoog aantal inbraken en pogingen daartoe. Volgens cijfers die in de pers verschenen dubbel zoveel als dezelfde periode vorig jaar. Lees meer...6 december 2016 - In Gent kunt u met een lenerskaart gratis boeken ontlenen in de Hoofdbibliotheek, in de 14 bibliotheken in de wijken of deelgemeenten en in het Mobiel Bibliotheekpunt. Er kan in verschillende bibliotheken tegelijk ontleend worden. Lees meer...<<  1   5   10   24   25   26   27   28   41     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info