Vragen

30 januari 2014 - Ondanks de wegmarkering die het parkeerverbod aan de bushalte Oostakkerdorp t.h.v. huisnummer 4 benadrukt wordt er vaak foutgeparkeerd. Buurtbewoners vragen of de arcering die de wegmarkering beëindigd kan worden uitgebreid om extra te benadrukken dat op deze plaats niet mag geparkeerd worden. Lees meer...

 


30 09 2013 - De afgelopen weken zijn op diverse plaatsen in Gent, waaronder in Mariakerke, Zwijnaarde, Gentbrugge... nieuwe fietssuggestiestroken aangebracht om de veiligheid voor fietsers te verhogen. In de onmiddellijke omgeving van de scholencampus EDUGO in Oostakker is dat vooralsnog niet het geval, daar zijn geen fietspaden, noch fietssuggestiestroken. Lees meer...

 


24 mei 2013 - Naar aanleiding van klachten die de politie ontving over vrachtwagens die zich een rustplaats toe-eigenen buiten de daartoe voorziene zones, heeft de politie geregeld controles gedaan op zwaar vervoer in Oostakker. Onlangs bracht de politie dan ook een persbericht uit met wat meer duiding betreffende de controles en de behaalde resultaten. Lees meer...

 


28 maart 2013 - Bij de verkaveling van de Karel Bauwensstraat in Sint-Kruis-Winkel werden de grachten aan de bebouwde zijde van de straat ingebuisd. Enkel voor de laatste woning, die van een later tijdstip dateert, is nog een open gracht aanwezig. Deze gracht zorgt voor last van ongedierte en geurhinder voor de omwonenden. Lees meer...

 


11 februari 2013 - Begin 2012 hebben er wegenwerken plaatsgevonden in de Ledergemstraat in Oostakker. Helaas werden deze slordig afgewerkt, met verzakkingen tot gevolg. Er werd een grote, grijze vierkante plaat gelegd om die verzakkingen te overbruggen (ter hoogte van huisnummer 4). Lees meer...

 


5 november 2012 - Ter hoogte van de interieurzaak op de Dendermondsesteenweg nr.258 is een bushalte geplaatst. Helaas brengt dit overlastfenomenen zoals afval en wildplassen met zich mee aan de ingang van deze zaak. Lees meer...

 


24 09 2012 - De klachten van de bewoners van Desteldonk over geurhinder blijven aanhouden. De meeste hinder zou veroorzaakt worden door SONAC. Deze firma mocht, na saneringsmaatregelen, haar milieuvergunning behouden, onder voorwaarde dat er bijkomende saneringen uitgevoerd zouden worden. Lees meer...

 


25 juni 2012 - Het Bijgaardepark in Sint-Amandsberg kwam in het verleden reeds meermaals aan bod. Gezinnen uit de buurt zijn opgetogen met de aanwezigheid van het park maar anderen veroorzaken overlast. Lees meer...

 


21 maart 2012 - Eind vorig jaar ondervroeg ik minister Crevits over de zogenaamde 'Scheldemug' en de stand van zaken van de studies die volop in uitvoering waren in opdracht van W&Z. Ondertussen hield Natuurpunt Gent een pleidooi voor het behoud van de dichtgeslibde Scheldearm. Lees meer...

 


14 maart 2012 - Het avontuurlijk Lotusbosje te Oostakker zou eigendom zijn van verschillende priv?-eigenaars en staat aangeduid als een zone waar openbaar groen moet komen. Heel wat buurtbewoners spraken mij aan met de vraag of er een fietsverbinding kan komen tussen de twee nieuwe wijken zodat vooral de jonge kinderen zich veilig kunnen verplaatsen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   31   32   33   34   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.