Vragen

24 mei 2013 - Naar aanleiding van klachten die de politie ontving over vrachtwagens die zich een rustplaats toe-eigenen buiten de daartoe voorziene zones, heeft de politie geregeld controles gedaan op zwaar vervoer in Oostakker. Onlangs bracht de politie dan ook een persbericht uit met wat meer duiding betreffende de controles en de behaalde resultaten. Lees meer...28 maart 2013 - Bij de verkaveling van de Karel Bauwensstraat in Sint-Kruis-Winkel werden de grachten aan de bebouwde zijde van de straat ingebuisd. Enkel voor de laatste woning, die van een later tijdstip dateert, is nog een open gracht aanwezig. Deze gracht zorgt voor last van ongedierte en geurhinder voor de omwonenden. Lees meer...11 februari 2013 - Begin 2012 hebben er wegenwerken plaatsgevonden in de Ledergemstraat in Oostakker. Helaas werden deze slordig afgewerkt, met verzakkingen tot gevolg. Er werd een grote, grijze vierkante plaat gelegd om die verzakkingen te overbruggen (ter hoogte van huisnummer 4). Lees meer...5 november 2012 - Ter hoogte van de interieurzaak op de Dendermondsesteenweg nr.258 is een bushalte geplaatst. Helaas brengt dit overlastfenomenen zoals afval en wildplassen met zich mee aan de ingang van deze zaak. Lees meer...24 09 2012 - De klachten van de bewoners van Desteldonk over geurhinder blijven aanhouden. De meeste hinder zou veroorzaakt worden door SONAC. Deze firma mocht, na saneringsmaatregelen, haar milieuvergunning behouden, onder voorwaarde dat er bijkomende saneringen uitgevoerd zouden worden. Lees meer...25 juni 2012 - Het Bijgaardepark in Sint-Amandsberg kwam in het verleden reeds meermaals aan bod. Gezinnen uit de buurt zijn opgetogen met de aanwezigheid van het park maar anderen veroorzaken overlast. Lees meer...21 maart 2012 - Eind vorig jaar ondervroeg ik minister Crevits over de zogenaamde 'Scheldemug' en de stand van zaken van de studies die volop in uitvoering waren in opdracht van W&Z. Ondertussen hield Natuurpunt Gent een pleidooi voor het behoud van de dichtgeslibde Scheldearm. Lees meer...14 maart 2012 - Het avontuurlijk Lotusbosje te Oostakker zou eigendom zijn van verschillende priv?-eigenaars en staat aangeduid als een zone waar openbaar groen moet komen. Heel wat buurtbewoners spraken mij aan met de vraag of er een fietsverbinding kan komen tussen de twee nieuwe wijken zodat vooral de jonge kinderen zich veilig kunnen verplaatsen. Lees meer...27 februari 2012 - Volgend jaar wordt alvast gestart met de uitbouw van een deel van de groenpool 'oud vliegveld' in Oostakker. Dit is zonder meer een goede zaak om in deze deelgemeente meer groen te cre?ren maar vele bezorgde lokale bewoners vragen zich samen met mij af welke invulling de enige groenlong van Oostakker zal krijgen. Het lijkt mij alvast opportuun om een aantrekkelijke groenpool in te richten waar zowel jong als oud zich thuis kan voelen. Lees meer...10 november 2011 - Onlangs diende ik met vele zelfstandigen in de buurt van de Pijphoekstraat te Oostakker en de verantwoordelijken van het plaatselijke Ontmoetingscentrum vast te stellen dat er onverwachts fietsboxen van Max Mobiel geplaatst werden op vier parkeerplaatsen achter de kerk in een buurt die al te kampen heeft met een gebrek aan parkeerplaatsen. Lees meer...<<  1   5   10   25   37   38   39   40   41     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info