Vragen

13 09 2021 - Er zijn plannen voor de aanleg van een fietspad aan de achterkant van de terreinen van Racing Gent (Eikstraat te Oostakker) dat zou uitkomen op de Wolfputsite. De club is uiteraard niet tegen de komst van een fietspad daar dit de verkeersveiligheid voor de vele spelertjes die met de fiets naar de club komen kan verhogen. Lees meer...9 09 2021 - De toegankelijkheid van de begraafplaats te Oostakker is voor ouderen, mensen met een beperking of mensen met een kinderwagen niet evident. Het is met name niet altijd eenvoudig om tot bij het graf van hun dierbaren te komen. Lees meer...2 09 2021 - De Pijphoekstraat is recent heraangelegd. Ik stel vast dat er op het stuk aansluitend op de Bredestraat geen verlichting aanwezig is.  Lees meer...31 08 2021 - Bewoners uit de Krijtestraat maken melding van aanzienlijke overlast door het vele busverkeer dat passeert. Ter hoogte van de Krijtestraat nr. 60 ligt een verkeersremmer. Bussen die daarover moeten rijden kunnen dit niet ordentelijk doen als er fietsers passeren. Lees meer...10 juni 2021 - Gemeenteraadslid Veli Yüksel krijgt signalen dat er klachten zijn ivm het skatepark aan het Spellekenspark op Westveld, naast de bibliotheek. Het park werd plechtig geopend in mei 2017 en is in trek bij skaters. Lees meer...9 juni 2021 - Meer en meer wordt de Schuurstraat te Sint-Amandsberg door automobilisten gebruikt als sluipweg om de drukte en de lichten te ontwijken op de N70 (Antwerpsesteenweg) tussen de Heiveldstraat en de R4 in Oostakker.  Lees meer...1 juni 2021 - Door de werken aan Oostakker Dorp is ook het busverkeer tijdelijk anders georganiseerd. Er is een tijdelijke (en behoorlijk drukke) halte aan het einde van de St-Laurentiuslaan. In de onmiddellijke omgeving is er geen fietsenstalling noch zijn er afvalbakken. De nood is er nochtans hoog. Lees meer...26 mei 2021 - Begin februari stelde Gemeenteraadslid Mattias De Vuyst een schriftelijke vraag betreffende de verkeerssituatie rondom de basisschool De Letterdoos te Oostakker. Lees meer...3 mei 2021 - De verkeerssituatie in de Lusthoflaan (Mariakerke) is, door overdreven snelheid van vele automobilisten niet goed. Er zijn geen fiets noch voetpaden en het betreft een kaarsrechte weg die aldus uitnodigt tot rijden met onaangepaste snelheid. Er is geen enkele buffer wat gevaarlijke situaties oplevert, onder andere aan het brugje ter hoogte van de ingang van het park. Er zijn plannen om van de straat een zone 30 te maken maar dat is nog niet voor morgen. Lees meer...25 maart 2021 - De Oostakkerse Orchideewijk (Venusschoentjesstraat) kampte in het verleden geregeld met wateroverlast bij zware en langdurige regenval. Sinds de aanleg van een spaarbekken langs de R4 en de heraanleg van de grachten, zijn veel van die problemen van de baan. Lees meer...<<  1   2   3   4   5   6   10   25   41     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info