Vragen

28 08 2023 - In de commissie MEO van 13 juni 2023 werd aangekondigd dat er zou bekeken worden of de voetpaden in de Roodborstjesstraat in Wondelgem kunnen voorzien worden van dolomiet met een fijnere diameter. De huidige halfverharding met dolomiet waarin de voetpaden aangelegd zijn in functie van de wortels van de aanwezige bomen leiden immers tot een moeilijke begaanbaarheid van de voetpaden. Lees meer...10 juli 2020 - Op het einde van de Durmmeerstraat rijst een kleine verkaveling op van een 10-tal energie-zuinige woningen met een ruime voortuin. De toekomstige bewoners kijken er naar uit om in deze rustige doodlopende straat te wonen, maar er kwam enige ongerustheid van de buurtbewoners die gebruik maken van een deelwagen of een gezinswagen in eigendom hebben. Lees meer...2 juli 2020 - Buurtbewoners signaleren klachten met betrekking tot de voetpaden in Wondelgem, meer bepaald in de Roodborstjesstraat. De bomen vormen een probleem en brengen het voetpad schade toe. Reeds verschillende malen zou aangegeven zijn dat deze zouden weggenomen worden doch tot op heden is dit nog niet gebeurd. Dit bemoeilijkt de doorgang voor rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen aanzienlijk. Lees meer...30 januari 2020 - In de Liefkensstraat te Wondelgem werden paaltjes in de voortuinen geplaatst. De bewoners ontvingen wel een bewonersbrief, maar e.e.a. leidt tot enige ongerustheid. Naar verluidt zou het fiets- en voetpad 'binnenkort' heraangelegd worden en men zou de rooilijn komen markeren met paaltjes of krijtlijnen. Lees meer...27 januari 2020 - Er is recent een vrij nieuw fietspad doorgetrokken van de Lange Velden te Wondelgem naar de N9 Gent Eeklo ter hoogte van Mariakerke. Een goede zaak maar fietsers melden dat het behoorlijk donker en dus gevaarlijk fietsen is. Lees meer...9 december 2019 - In de Benninsbrugstraat in Wondelgem staan aan beide zijden van de straat mooie hoge bomen, die de straat een groen beeld geven. Op zich dus positief. Echter blijken deze ook voor een paar nadelen te zorgen. Lees meer...9 december 2019 - Er is in Wondelgem een bijzonder gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan omwille van het feit dat veel autobestuurders spookrijden van de Mispelbilk naar de Vrouwenstraat, een stuk van bijna 250 meter. Lees meer...22 08 2019 - Er wordt momenteel voorbereidend werk verricht om op termijn een langeafstandsfietspad te realiseren tussen Evergem en Wondelgem. Op 28 mei jl. is hierover een info avond doorgegaan in aanwezigheid van het aangeduide studiebureau dat e.e.a. in goede banen moet leiden.  Lees meer...13 08 2019 - Na de recente wijkfeesten in de Bloemekenswijk, meer bepaald in de Frans Van Ryhovelaan, zijn er tal van locaties gespot waar veel sluikstort terug te vinden was. Lees meer...18 juni 2019 - Op de commissie MOW van 11 juni jl. is door schepen Van Brackevelt het netheidsrapport 2018 voorgesteld. Daarin staat onder meer het volgende te lezen: "wanneer bij het vatten van sluikstorters een boete opgesteld wordt door de sanctionerende ambtenaar, maakt IVAGO tevens een onkostennota op voor het opruimen van het sluikstort." Lees meer...<<  1   2   3   5   10   25   31     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info