Communicatie en gegevensuitwisseling met politievoertuigen

11 april 2017

In de marge van de berichtgeving rond de ingebruikname van nieuwe politievoertuigen door de lokale politie van Antwerpen werd meegegeven dat de nieuwe voertuigen werden uitgerust met de computertool “Focus”, die mee door Digipolis werd ontwikkeld.

De toepassing staat naar verluidt naast de gebruikelijke IT-toepassingen zoals de databank van DIV (voor nummerplaten), ANG (voor seiningen), ... en laat de politiemensen vanuit hun combi toe alle info of hulpmiddelen die ze nodig hebben voor een interventie op te vragen.

Concreet heb ik hierover volgende vragen met betrekking onze politiezone:

  • Hoe verloopt de communicatie en gegevensuitwisseling met politievoertuigen binnen politiezone Gent?
  • Wordt de toepassing Focus, of een gelijkaardige allesomvattende toepassing, ook binnen politiezone Gent gebruikt?
  • Zo nee, werd de ingebruikname of ontwikkeling van een dergelijke toepassing al overwogen en/of besproken en met welk resultaat?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De communicatie en gegevensuitwisseling gebeuren op vandaag door middel van de radiocommunicatie via het nationale ASTRID-netwerk. Er is op vandaag geen pc of ander ICT-device aanwezig in de politievoertuigen.

De toepassing FOCUS of een gelijkaardige andere toepassing wordt momenteel niet gebruikt binnen de Politiezone Gent. De toepassing FOCUS is een “software laag” die speciaal werd ontwikkeld door Digipolis Antwerpen bovenop de toepassingen die momenteel aanwezig zijn binnen de Politiezone Antwerpen. Bepaalde van deze toepassingen heeft het Gentse korps ook, maar andere ook weer niet, dus overnemen van de volledige laag is om die reden niet aan de orde.

Bijkomend betreft het een heel complexe ontwikkeling die niet zomaar door een andere zone of korps kan overgenomen worden. Ondanks die complexiteit zijn er wel gesprekken en onderhandelingen aan de gang tussen de Politiezone Antwerpen en de “Directie voor de Politionele Informatie & ICT van de Federale Politie” om deze toepassing via die laatste aan te bieden aan de andere politiezones.

Binnen de Politiezone Gent is men sinds midden 2016 bezig met het “project Mobiel werken” waarbij wij vertrekken van de mogelijkheid om de huidige politionele toepassingen, zoals deze vandaag kunnen gebruikt worden op het politiebureau, ook te kunnen gebruiken op een laptop eender waar er 3G/4G-dekking is. Dit project is nog steeds lopende en er zijn al enkele zaken hiervoor opgezet en uitgetest.

Dit project heeft echter een complexiteit op verschillende domeinen zoals bijkomende infrastructuur (server/opslagcapaciteit/netwerkcomponenten/…) alsook op vlak van beveiliging, compatibiliteit met bestaande standaarden en dergelijke meer. Bedoeling is om nog in 2017 de eerste piloot op te starten.

In het licht van het voorgaande investeert het Stadsbestuur 1,6 miljoen euro in ICT bij de Politie. Het traject dat de Dienst ICT van de Politie het afgelopen jaar samen met de externe begeleider Möbius/LoQutus aflegde, heeft uitgewezen dat de Politiezone Gent op het vlak van ICT achterloopt op tal van andere politiekorpsen en dat het echt wel noodzakelijk is om de informatica moderner, performanter en veiliger te maken.

Daartoe dringen zich een aantal belangrijke investeringen op m.b.t. infrastructuur (servers, licenties voor o.a. Citrix, opslagcapaciteit, back-up, beveiliging), toepassingen en toestellen voor de eindgebruikers.

Binnen deze financiering zit onder andere de automatisering van de woonstvaststellingen en het verder onderzoeken van het bredere traject mobile (pv's maken op het terrein zodat het proces van vaststellingen van aan de bron digitaal verloopt, toegang bieden tot politionele databestanden en specifieke politionele of administratieve toepassingen op het terrein.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.