SAVE-charter steden en gemeenten

11 april 2017

Een verkeersveilige stad creëren is een belangrijke doelstelling van het mobiliteitsplan van onze stad. Verkeersslachtoffers moeten koste wat het kost vermeden worden en we schenken dan ook heel wat aandacht aan verkeersveiligheid, vooral voor wie het meest kwetsbaar is: kinderen, jongeren, fietsers en voetgangers.

‘Ouders van Verongelukte Kinderen’ wenst steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via het project SAVE Steden & Gemeenten. Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’ lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen.

In het mobiliteitsbeleid van onze stad handelen we al in belangrijke mate volgens wat het SAVE-charter vraagt van steden en gemeenten. Maar Stad Gent heeft het SAVE-charter zelf nog niet onderschreven.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Werden door u en/of de schepen van mobiliteit al stappen gezet om tot een deelname van Stad Gent aan het SAVE-charter te komen? Zo ja, welke?
  • Zo nee, bent u bereid om de mogelijkheid te onderzoeken in welke mate Stad Gent kan deelnemen aan project SAVE Steden & Gemeenten en tot een ondertekening van het charter kan komen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De burgemeester hoeft er u niet van te overtuigen dat een dergelijk charter een belangrijk initiatief is en ook zo wordt benaderd door het Stadbestuur.

In de stad zijn op plaatsen van ongevallen al veel 'SAVE' borden toegevoegd. Het Gentse Stadsbestuur heeft inderdaad het charter nog niet ondertekend, net zoals geen enkele andere grote stad. Maar is wel doende met het dossier. Zo is er advies gevraagd aan de korpschef en het Mobiliteitsbedrijf.

In de komende weken zal het dossier verder door het kabinet van de burgemeester voorbereidt worden.

Hierna licht hij u beknopt toe dat het Stadsbestuur door de al genomen initiatieven de ondertekening van het save-charter zeker wil verder onderzoeken.

De meeste zaken van het charter onderschrijft de Stad al met haar werking. Zo wordt het STOP Principe gehanteerd, streven wij binnen de Stad naar een kindvriendelijk beleid ook op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Met het bedrijfsvervoersplan is een belangrijke stap gezet in deze voorbeeldfunctie. Wij zetten in op schoolconsulenten om schoolomgevingen veiliger te maken. Verder is er het project veilige schoolomgevingen en het project zwarte punten.

Er zijn een aantal zaken in het charter die wel wat complexer zijn om te realiseren zoals het hoog handhavingsniveau, opvang van verkeersslachtoffers, evaluatie van verkeersveiligheid enz. Deze zaken vergen een goede voorbereiding.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.