Slimme mobiliteitstoepassingen

24 april 2017

In Antwerpen wil men elke dag tot 5.000 auto’s minder in de file dankzij het gebruik van de smartphone. ‘Slim naar Antwerpen’ ontwikkelde hiervoor drie apps die moeten vermijden dat mensen steeds hun traditionele route nemen en zo de file inrijden.

Zo komt er een slimme reisassistent die afspraken en taken slim combineert om onnodige kilometers te vermijden en alternatieve vervoerswijzen beloont, één app voor fiets, bus, trein, tram én parking en een slimme routeplanner om tijdig op de exacte eindbestemming te geraken, inclusief vrije parkeerplaats. In Gent bieden we via ‘open data’ heel wat beschikbare mobiliteitsdata aan en via ‘Apps For Ghent’ werd o.a. al een toepassing ontwikkeld die realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de stedelijke parkings toont.

Onder het moto ‘Gent schakelt slim’ heb ik dan ook volgende vragen:

  • Heeft u kennis van projecten waaraan momenteel op basis van de beschikbare ‘open data’ wordt gewerkt? Zo ja, welke?
  • Zijn er momenteel concrete plannen om ook voor Gent ‘slimme’ toepassingen te ontwikkelen, of laten ontwikkelen, die kunnen bijdragen tot een slimmere mobiliteit en een betere time shift, modal shift of het efficiënter gebruiken van voertuigen kan bewerkstelligen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De Open Data licentie van Stad Gent bepaalt dat iedereen de data vrij kan gebruiken. Dit zorgt voor een extreem laagdrempelige toegang tot onze data. Dit heeft als voordeel dat gebruikers van de data dit vrij en anoniem kunnen doen, zonder zich te moeten registreren. Dit betekent echter ook dat Stad Gent geen overzicht heeft van de apps die haar data gebruiken. De collega’s van Data & Informatie hebben wel een pagina met showcases van apps die gemaakt worden met onze data: http://appsforghent.be/showcases

De strategie is momenteel om goede relaties op te bouwen met externe aanbieders van dergelijke systemen. Het regionaal verkeerscentrum Gent heeft momenteel met de meeste fabrikanten en leveranciers van navigatiesystemen en –applicaties goede partnerships of informele samenwerkingen afgesloten. Dit betekent dat inwoners zich kunnen beroepen op hun favoriete en veelgebruikte applicaties. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor apps die ‘crowdsourcing’ mogelijk maken, namelijk dat inwoners zelf aanpassingen
en verbeteringen kunnen ingeven in de applicatie (bijvoorbeeld bij wegenwerken of aanpassingen aan hun straat). Zo is de informatie altijd up-to-date en wordt de inwoner actief betrokken.

Het regionaal verkeerscentrum Gent onderzoekt welke mogelijke functionaliteiten er onderbenut blijven bij het gebruiken van de meest populaire applicaties, en bekijkt of we deze ‘gap’ kunnen invullen.

Ten andere, ik wens Antwerpen alle succes om 5000 auto’s uit het verkeer te halen met een app, maar of dit gehaald wordt, is nog maar de vraag.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.