No Hate Speech Platform Vlaanderen

24 april 2017

De Raad van Europa wil met zijn campagne ‘No Speech Movement’ online mensenrechten in de kijker te zetten en vormen van haatspraak, racistische en discriminerende uitlatingen intomen. Vorig jaar kreeg de campagne voor de eerste keer ook een Vlaamse invulling.

Het No Hate Speech Platform Vlaanderen (No Hate) wil online en offline haatspraak en haatzaaien in Vlaanderen terugdringen door kinderen en jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders...) te sensibiliseren, te vormen en handvatten aan te reiken om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak. De actie wordt al door verschillende organisaties ondersteund.

  • Bent u bereid te laten onderzoeken of ook Gent als stad de doelstellingen van het No Hate Speech Platform Vlaanderen (No Hate) mee kan onderschrijven?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik ben zeker bereid om samen met mijn bevoegde collega –schepen Tapmaz- dit verder te onderzoeken.

Ik kan u alvast meedelen dat:

  • De jeugddienst reeds intekende -na een oproep van VVSG- met de bedoeling om de acties de die No Hate Speech –campagne voorziet verder onder de aandacht te brengen
  • Ik bracht ondertussen ook de interessante website onder de aandacht van onze secundaire scholen en die reageerden enthousiast

De doelstellingen van het project nl.

  • Werk te maken van meer interculturele contacten en gelijke kansen
  • Actie te ondernemen tegen uitingen van haat 
  • Weerbaar te zijn.

sluiten perfect aan bij het racisme en discriminatiebestrijdingsplan, meer bepaald  bij hoofdstuk 10 ‘Hate crime en conflict management’. Zo werd er:

In 2016 door Unia, de justitie assistent en çavaria een alternatieve leermaatregel ontwikkeld, die voor het eerst werd uitgetest op een minderjarige dader van een homofoob delict.

Ook In 2015 werd in het kader van een haatmisdrijf met de dader een alternatieve maatregel uitgewerkt
(gemeenschapswerk bij vzw Jong).

Vzw Voetbal in de stad en KAA Gent plannen een langdurige campagne rond ‘respect’ in de Ghelamco Arena. Tijdens deze campagne zullen periodiek bepaalde fenomenen in het stadion belicht worden. Binnen de Lokale Adviesraad van KAA Gent (LAR) zal de campagne worden begeleid en thematisch worden uitgewerkt.

Daarnaast biedt de Stad Gent –vanuit het Onderwijscentrum Gent en  team radicalisering -een gespecialiseerd vormingsaanbod aan voor leerkrachten, begeleiders en eerstelijnwerkers.

De vormingen gaan in op vragen als: Hoe herken je signalen van radicalisering? Waar ligt de grens tussen puberaal en gevaarlijk gedrag? Wanneer gaat zo’n gedrag te ver en hoe ga je daar het best mee om?

Tot slot is er in september een  netoverschrijdende workshop gepland -voor leerkrachten secundair- over hoe om te gaan met racistische en discriminerende uitspraken in de klas (georganiseerd door het Team Radicalisering).

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.