Vrijstelling van parkeerretributie op feestdagen

28 april 2017

In het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren is het parkeren op zon- en feestdagen en op 11 juli vrijgesteld van retributie. In tegenstelling tot bij de oude parkeerautomaten is op de nieuwe toestellen geen enkel extract van het retributiereglement aangebracht.

Op het scherm met het tarief en de betaalmogelijkheden is enkel sprake van “Betalend parkeren van maandag tot zaterdag van 9.00 tot (bijvoorbeeld) 24.00 uur”. Van een vrijstelling op feestdagen en op 11 juli is geen sprake.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe reageren de parkeerautomaten wanneer iemand toch op een feestdag betaalt via het toestel?
  • Kan een overzicht gegeven worden van het aantal transacties op de voorbije feestdagen sinds de ingebruikname van de nieuwe parkeerautomaten?
  • Kan de vrijstelling op feestdagen en op 11 juli aan het tariefscherm worden toegevoegd? Zo ja, wanneer kan dit gebeuren? Zo nee, wat is hiervoor de reden?
  • De ‘Info’-knop geeft momenteel niet veel meer informatie dan de werking van de parkeerautomaat zelf. Behoort het tot de mogelijkheden extra informatie over de tarieven en vrijstellingen op te nemen? Bijvoorbeeld de vrijstelling voor personen met een beperking, etc.

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Antwoord op vraag1

De parkeerautomaat geeft op zon- en feestdagen parkeerrechten voor de eerstvolgende betalende dag. Burger ziet dit ook aan start- en einddatum. Er is gekozen om deze functionaliteit mogelijk te maken om burgers de kans te geven parkeerrechten op voorhand aan te kopen (max 24u) in geval van shiftwerken, uitslapen,…


Antwoord op vraag 2

(1 januari viel op een zondag, dus niet meegenomen)

Paasmaandag 17 april

 

# transacties groene tariefzone

# transacties gele tariefzone

# transacties oranje tariefzone

# transacties rode tariefzone

Totaal # transacties

Betalende tickets

498

97

745

254

1594

Gratis minuten

516

127

526

271

1440


In vergelijking met dinsdag 18 april (betalende dag)

 

# transacties groene tariefzone

# transacties gele tariefzone

# transacties oranje tariefzone

# transacties rode tariefzone

Totaal # transacties

Betalende tickets

7381

1756

6215

2336

17.688

Gratis minuten

3349

686

1203

689

5927


Maandag 1 mei

 

# transacties groene tariefzone

# transacties gele tariefzone

# transacties oranje tariefzone

# transacties rode tariefzone

Totaal # transacties

Betalende tickets

412

66

524

212

1214

Gratis minuten

446

119

396

219

1180

 
In vergelijking met dinsdag 2 mei (betalende dag)

 

# transacties groene tariefzone

# transacties gele tariefzone

# transacties oranje tariefzone

# transacties rode tariefzone

Totaal # transacties

Betalende tickets

6913

1663

6153

2462

17.191

Gratis minuten

3305

684

1207

705

5901

 
Antwoord op vraag 3

Dit staat inderdaad momenteel niet op het startscherm, maar staat wel reeds ingepland om aan te passen. Deze aanpassing zal in de loop van Q3 uitgevoerd worden op de parkeerautomaten (rekening houdend met ontwikkelingstijd, testing…).


Antwoord op vraag 4

Het infoscherm is reeds aangepast, zodat deze informatie wel te raadplegen is, maar is nog niet op alle parkeerautomaten beschikbaar. Dit wordt meegenomen met ontwikkeling en update in Q3 betreffende startscherm.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.