Veiligheid P+R's

11 mei 2017

Tijdens de themacommissie over de invoering van het circulatieplan heb ik expliciet gevraagd naar de maatregelen die zouden worden genomen om de sociale veiligheid op de nieuwe en bestaande P+R’s te garanderen.

Uit het antwoord van het mobiliteitsbedrijf bleek dit toen een aandachtspunt dat zou worden meegenomen. Men zou samen met de wegendienst en de politie bekijken welke maatregelen dienden genomen te worden om de veiligheid van de P+R’s te verbeteren, bvb. met het al dan niet tijdelijk plaatsen van extra verlichting.

Afgelopen dagen bereikten ons een aantal berichten over het inslaan van ramen van wagens en diefstal uit wagens op verschillende P+R’s.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Hoeveel feiten van vandalisme en diefstal zijn er gekend en op welke P+R’s?

  • Werden de mogelijke veiligheidsrisico’s van de, soms afgelegen, P+R’s inmiddels in kaart gebracht?
  • Zo ja, wat was hiervan het resultaat en welke maatregelen werden of zullen worden genomen?
  • Zo nee, wat is hiervoor de reden en wanneer zal dit alsnog gebeuren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Tot op vandaag zijn er ons twee gevallen van vandalisme en diefstal bekend.
Een eerste voorval had plaats op de parking aan de Pauwstraat, enkele weken vóór deze werd ingeschakeld als P+R.
Een tweede incident deed zich voor op de parking aan de sporthal Neptunus om, iets meer dan een week geleden. In dit concreet geval werd de diefstal gepleegd in een wagen die daar stond geparkeerd voor een activiteit op de site zelf.

We hebben inderdaad gevraagd aan de politie om te bekijken welke veiligheidsmaatregelen eventueel nodig zijn. Ik zal vragen naar de stand van zaken en hun advies.

Nadat wij hun advies gekregen hebben, zullen we kijken hoe we kunnen tegemoet komen aan de bevindingen, en welke optimalisaties er mogelijk zijn.

Er is wel bekeken welke verlichting er aanwezig is op de P+R’s en daar is geconcludeerd dat overal het niveau van straatverlichting wordt bereikt. Er wordt nog onder de loep genomen of dit effectief volstaat om de veiligheid te garanderen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.