Autodelen dienstvoertuigen Stad Gent

22 mei 2017

Een goed jaar geleden keurde de gemeenteraad het "Autodeelplan Gent 2020" goed. Een ambitieus plan waarmee het stadsbestuur wil evolueren naar 20.000 Gentse autodelers en minstens 1.000 autodeelwagens tegen 2020.

Ook Stad Gent zelf wil een voorbeeldrol vervullen op vlak van autodelen. Om die waar te maken zou worden ingezet op 2 sporen:

  • Zelf gebruik maken van deelauto's voor het maken van dienstverplaatsingen;
  • Groeien als aanbieder van deelauto’s door het onderbrengen van dienstauto’s in autodeelsystemen;


Stad Gent deelt al enkele wagens uit de eigen vloot via Cambio. Vorige week vernamen we dat ruim 25 steden en gemeenten inmiddels hun dienstvoertuigen na de kantooruren delen met hun inwoners, een verdubbeling in 2 jaar tijd. Het aantal deelauto’s varieert van 1 tot zelfs meer dan 20 in de stad Antwerpen. Ook in Gent zou worden onderzocht of bijkomende voertuigen kunnen ondergebracht worden in een autodeelsysteem.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Werd het onderbrengen van dienstvoertuigen in autodeelsystemen inmiddels onderzocht?
  • Zo ja, wat was het resultaat van dit onderzoek en werden inmiddels bijkomende voertuigen in een autodeelsysteem ondergebracht? Zo nee, wanneer zal dit alsnog gebeuren?
  • In welke mate wordt momenteel gebruik gemaakt van deelauto’s voor het maken van dienstverplaatsingen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Momenteel deelt de stad Gent twee voertuigen met de burger via Cambio. Het gaat over een Renault Kangoo Maxi Z.E. en een Nissan Leaf. Deze zijn respectievelijk geparkeerd in parking Vrijdagsmarkt en parking Zuid.

In 2016 was de bezetting als volgt:

  • de Kangoo is 84 maal uitgeleend door 50 verschillende cambioklanten;
  • de Leaf is 70 maal uitgeleend door 27 verschillende cambioklanten.


De voertuigen zijn elk weekend ter beschikking van de burger van zaterdag 01u00 tot en met maandag 06u00. Afhankelijk van de noden van de diensten, kunnen de voertuigen tijdens vakantieperiodes ook tijdens de week door de burger gebruikt worden. Er wordt in eerste instantie niet gekozen om de auto's na de kantooruren ook ter beschikking te stellen. De wagens moeten op tijd binnen zijn in de parkings zodat de wagens op tijd ter beschikking zijn.

Het bedrijfsvervoersplan dienstverplaatsingen is momenteel in opmaak. De projectleider is gestart op 4 januari 2017. Binnen dit project wordt bekeken hoe de dienstverplaatsingen van de stad Gent kunnen worden geoptimaliseerd. Een onderdeel hiervan is de vraag of meer kan worden ingezet op het delen van dienstvoertuigen. Het onderbrengen van dienstvoertuigen in een autodeelsysteem staat immers niet op zich, maar kadert binnen een geïntegreerde aanpak van de dienstverplaatsingen binnen de stad Gent.

In de periode van 01/05/2016 tot en met 01/05/2017 werd door de stadsdiensten gedurende 726,58 uren en 5.649 km gebruik gemaakt van cambiovoertuigen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.