Hinderpremie Registratie Openbare Werken GIPOD

15 juni 2017

In het Vlaams Parlement werd een decreet, o.a. van de hand van eerste schepen Mathias De Clercq, aangenomen waardoor handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat vanaf deze zomer automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro. De voorafgaandelijke kennisgeving en uitbetaling van de premie zal automatische gebeuren op basis van de input van openbare werken door lokale besturen en nutsmaatschappijen in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD).

We weten dat het correct plannen van de effectieve start van openbare werken afhangt van diverse factoren (gunningsprocedures, vergunningen, weersomstandigheden…) en dus niet altijd een sinecure is. Om te vermijden dat handelaars die recht hebben op een premie die om administratieve redenen zouden mislopen zal de tijdige en correcte registratie van openbare werken in GIPOD belangrijk zijn.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe loopt de verplichte registratie van openbare werken in GIPOD momenteel?
  • Hebben we als stad zicht en/of controle over openbare werken op het grondgebied die worden gepland door nutsmaatschapijen?
  • Op welke manier zal verzekerd worden dat openbare werken die handelaars recht geven op een hinderpremie tijdig en correct in GIPOD geregistreerd worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Hoe loopt de verplichte registratie van openbare werken in GIPOD momenteel?

De eigen wegenwerken van dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen worden sinds mei 2015 geautomatiseerd en vanuit hun eigen projectendatabank gekoppeld aan GIPOD.

Voor het krijgen van een vergunning voor nutswerken in Gent, is het essentieel om zich eerst te registeren in GIPOD, dan pas wordt de vergunning afgeleverd. Het unieke GIPOD nummer voor ieder werk moet mee in de vergunningsaanvraag zitten. Dat staat zo opgenomen in ons reglement.

Soms zijn de ingegeven data voor het uitvoeren van nutswerken niet accuraat. Binnenkort zullen we ook dit probleem verhelpen, want in ons groter minder hinderverhaal, zal er aan nutsmaatschappijen gevraagd worden om een start/stopakkoord te onderschrijven. Dat betekent dat ze een signaal zullen moeten geven bij de effectieve aanvang van hun werken, dat dan ook automatisch wordt gekoppeld aan GIPOD.

We weten dat Gent een goede leerling is voor wat betreft het registeren van wegenwerken en nutswerken in GIPOD. Meer nog: Stad Antwerpen, Stad Brugge en ook Stad Kortrijk zijn recent op bezoek gekomen bij de Stad Gent om te zien hoe wij dit aanpakken en zullen een voorbeeld nemen aan Stad Gent.


Op welke manier zal verzekerd worden dat openbare werken die handelaars recht geven op een hinderpremie tijdig en correct in GIPOD geregistreerd worden?

Er wordt steeds maximaal gestreefd naar een zo volledig mogelijke databank waarbij het constante schuiven van timing die gekoppeld is aan diverse oorzaken, maximaal wordt opgevolgd door de verantwoordelijke diensten.

Voor alle duidelijkheid: voor de werken van de Stad Gent en van nutsmaatschappijen hebben we hier controle over, maar als het gaat over werken van andere partners, kunnen we hen enkel vragen om hier accuraat mee om te gaan.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info