Nieuwe compensatieregeling handelaars

13 juni 2017

In het Vlaams Parlement werd een decreet, o.a. van de hand van eerste schepen Mathias De Clercq, aangenomen waardoor handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat vanaf deze zomer automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro. Daar bovenop kan er nog een extra dagvergoeding komen als ze toch gedwongen worden hun zaak tijdelijk te sluiten.

Deze nieuwe regeling bevat twee grote wijzigingen: handelaars zijn niet langer verplicht om hun zaak volledig te sluiten om recht te hebben op een premie én de premie zal voortaan ook automatisch toegekend worden aan de handelaars.

Concreet heb ik hierover volgende vragen:

  • Uit wat bestaat het huidige ondersteuningsaanbod vanuit de stad aan handelaars n.a.v. openbare werken?
  • Zal deze nieuwe compensatieregeling in Gent (mee) actief worden gecommuniceerd?
  • Zal bijvoorbeeld het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) hier extra aandacht aan besteden? Zo ja, op welke manier?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het antwoord op deze vraag werd mondeling gegeven. U kunt het antwoord in de commissie Haven, Economie en Financiën van 13/06/2017 herbeluisteren op http://gent.raadsinformatie.be.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info