Stemrecht 16-jarigen

19 juni 2017

Of algemeen stemrecht voor jongeren vanaf 16 jaar voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zal worden ingevoerd is nog niet zeker. Maar via de pers richtte de Gentse scholier en pleitbezorger voor het jongerenstemrecht zijn pijlen op Gent. “In Zottegem mogen jongeren volgend jaar stemmen, waarom dan niet hier?”, klonk het. In Zottegem zou het weliswaar gaan om een experiment waarbij de jongerenstemmen niet meetellen voor het uiteindelijke verkiezingsresultaat.

Concreet heb ik hierover volgende vraag:

Bent u bereid te laten onderzoeken of een dergelijk experiment mogelijk is en of het desgevallend haalbaar is dit ook in Gent te laten plaatsvinden bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wil de stad Gent onderzoeken of een experiment mogelijk is om jongeren vanaf 16 jaar te laten stemmen?

Het bestuur is zeker bereid om jongeren een stem te geven in het politieke debat. Daarom engageren we ons om tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen een dergelijk proefproject te organiseren. We willen wel dat dit proefproject een zo waarheidsgetrouw beeld geeft. D.w.z. dat alleen Gentse jongeren van 16 tot 18 jaar kunnen deelnemen en dat ze slechts één stem kunnen uitbrengen.


Hoe zal dit concreet georganiseerd worden?

We hebben al een overleg gehad met de initiatiefnemer en we zullen samen met hem een concreet voorstel uitwerken.

Wat ik wel al kan meegeven:

We willen dit op een manier organiseren die zo nauw mogelijk aanleunt bij echte verkiezingen ook al tellen deze stemmen van jongeren niet. Daarom zullen we alle jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 18 aanschrijven om hen op de hoogte te brengen van het project, net zoals andere kiezers een oproepingsbrief krijgen. In totaal gaat het om een aantal kleine 5000 jongeren.

Volgens de kieswetgeving mogen we deze verkiezingen niet organiseren in de kieslokalen want daar mogen alleen kiezers binnen, we zullen dus een ander circuit moeten volgen. Het is weinig efficiënt om bij elk stemlokaal nog een apart lokaal in te richten voor jongeren op zondagvoormiddag. Ook een apart circuit om deze stembiljetten te tellen is noodzakelijk want we moeten kost wat kost vermijden dat stembiljetten van jongeren per ongeluk bij de gewone stembiljetten zouden geraken. Daarom denken we op dit ogenblik in de richting van digitaal stemmen bv. via een app. of via een link met een unieke code. Maar dit moet uiteraard nog verder uitgewerkt worden, de kostprijs moet bekeken worden, we moeten kunnen garanderen dat alle jongeren, ook zij die niet over een eigen pc beschikken, kunnen deelnemen.


Op welke manier zullen jongeren geïnformeerd worden?

Om dit proefproject maximale kansen op slagen te geven is het van het grootste belang dat jongeren goed geïnformeerd worden en dat zoveel mogelijk drempels weggewerkt worden. Daarom zullen we zeer nauw samenwerken met de initiatiefnemers zodat zij zelf een via een aantal kanalen jongeren kunnen bereiken. We denken aan informatie via scholen, via jeugdorganisaties… Het mag niet de bedoeling zijn dat dit initiatief gecapteerd wordt door een politieke partij

Voor ondersteuning van de initiatiefnemers bij dit traject bekijken we samen met collega Decruynaere of hier via de jeugddienst mogelijkheden zijn en zullen we ook advies inwinnen van de Vlaamse jeugdraad.

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.