Infovergaderingen 'Clean Power for Transport'

16 juni 2017

Tijdens de commissie verzelfstandiging van 2 mei ll. kondigde distributienetbeheerder IMEWO aan vanaf 8 mei infovergaderingen per provincie te zullen organiseren over de verdere uitrol van laadinfrastructuur in uitvoering van het Vlaams actieplan ‘Clean Power for Transport’ waarmee de Vlaamse Overheid resoluut de kaart van duurzame mobiliteit en van het doorbreken van de kip-en-ei-problematiek voor laadpalen trekt.

 1. Vond deze infovergadering inmiddels plaats?
 2. Zo ja, is er al duidelijkheid over de rol die Stad Gent kan/zal spelen en wat zal de concrete rol van IMEWO en Eandis zijn in dit verhaal?
 3. Zijn er al concrete locaties of ‘type’-locaties bepaald die in aanmerking komen om laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen? Zo ja, welke en op welke termijn worden de eerste realisaties mogelijk geacht?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals u weet is de Stad Gent ingegaan op het aanbod van distributienetbeheerder Eandis om publieke laadinfrastructuur te voorzien in Gent. De Vlaamse overheid gaf de distributiebeheerders de opdracht om gefaseerd 2500 bijkomende publieke laadpalen te voorzien in Vlaanderen tegen 2020. Hiervan zouden er in totaal 162 voorzien worden in Gent. Er werd met Eandis afgesproken om tegen eind 2017 reeds 48 van de 162 publieke laadpalen te plaatsen in Gent.

Deze publieke laadpalen zijn aanvullend op de private laadpalen in en rond privéwoningen, bedrijven, winkelcentra of sportcentra. Een overzicht van het actuele aantal laadpalen (publiek en privaat) in Gent kan u altijd terugvinden op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be.

In afwachting van de uitrol van de laadpalen in opdracht van Eandis, werd op de gemeenteraad van december 2016 beslist om de bestaande concessie met Bluecorner voor 4 laadpalen uit te breiden, naar 4 bijkomende locaties. In de Muinklaan is de laadpaal reeds geplaatst, de andere 3 locaties (Poel, Vincent Evrardlaan en Kasteellaan) worden in de eerste week van juli van een laadpaal voorzien.

Op 18 mei werden Stad Gent en andere steden en gemeenten ingelicht door Eandis over de verdere concrete aanpak betreffende de uitrol van de publieke laadinfrastructuur. Allego nv wordt opdrachtnemer voor de plaatsing en het beheer van de laadpalen in 2017. Het afleveren van de wegvergunning, de aanpassing van het aanvullend reglement en de inrichting van de oplaadlocatie (signalisatie en markering) is voor rekening van de steden en gemeenten. In 2018 zal er een nieuwe oproep worden gelanceerd door Eandis. Elk jaar kunnen de steden en gemeenten beslissen om al dan niet in te gaan op het aanbod van de distributienetbeheerders. Indien de samenwerking vlot verloopt, stellen we ons dit als doelstelling.

De Stad Gent wil laadinfrastructuur weldoordacht op openbaar domein voorzien conform de visie in het nieuwe Parkeerplan, het autodeelplan en Mobiliteitsplan. Dat wil zeggen dat de stad Gent op publiek domein een basisnetwerk van laadpalen wil op strategische locaties zoals publieke parkings (ondergrondse parkeergarages, parkeertorens, buurtparkings), P+R's en autodeelclusters. Hiervoor zal ook het principe 'paal volgt wagen' gehanteerd worden. Dit betekent dat de laadpalen eerst op die strategische locaties geplaatst zullen worden waar er een concrete vraag bestaat naar een laadpaal. Dit is een reactieve uitrolstrategie die garandeert dat de nieuw geplaatste laadpalen ook effectief gebruikt zullen worden van zodra ze operationeel zijn.

Om aan het principe 'paal volgt wagen' te kunnen voldoen werd recent aan de Gentse autodeelorganisaties gevraagd op welk van de strategische locaties zij vragende partij zijn voor de plaatsing van een laadpaal. Daarnaast beschikt de Stad ook over een lijst van particuliere eigenaars van elektrische wagens die in het verleden reeds informeerden naar de aanwezigheid van laadpalen in hun buurt. Deze lijst werd de voorbije maanden verder geactualiseerd. Op die manier werden tot op heden aan 16 strategische locaties laadpalen toegewezen. Deze eerste 16 laadpalen zullen geplaatst worden tegen begin juli 2017.

Een overzicht van de locaties vindt u hieronder:

 • Biekorfstraat 10
 • Tuinwijklaan 84
 • Karel Lodewijk Ledeganckstraat 8
 • Sint-Jan-Baptiststraat 1
 • Kruisboogstraat 4
 • Driepikkelstraat 32
 • Sint-Amandstraat 66
 • Casinoplein 25
 • Visserij 81
 • Coupure Rechts 12
 • De Pintelaan 1
 • Congreslaan1
 • Posthoornstraat 34
 • Gentbruggeplein 6
 • De Guchteneerestraat 5
 • Kleemburg 1


Voor de opgelijste locaties zijn reeds plaatsbezoeken uitgevoerd en zijn de wegvergunningen in aanvraag of afgeleverd. Vanaf juli zullen er per maand gemiddeld 5 à 7 nieuwe laadpalen geplaatst worden. Voor locaties waarvoor nog geen wegvergunning is aangevraagd worden nog plaatsbezoeken ingepland de komende 2 maanden. De lijst van strategische locaties waar de komende maanden nieuwe laadpalen geplaatst zullen worden is een 'dynamische' lijst en kan tussentijds nog wijzigen op basis van een gewijzigde vraag (zie principe 'paal volgt wagen').

Nieuwe laadpalen aanvragen kan via het online platform dat hiervoor door Eandis is voorzien. Dit kan via volgende link: https://www.eandis.be/nl/klant/duurzame-mobiliteit/laadpalen/een-laadpaal-aanvragen.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info