De Fietsambassade Gent - Antidiefstalchip

26 juni 2017

Steeds meer wordt gegrepen naar technologie als wapen tegen fietsdiefstallen en naar aanleiding van de inzet van antidiefstalchips in Mechelen kondigde de politie enkele maanden geleden aan te onderzoeken of een gelijkaardig initiatief ook in Gent mogelijk is.

Tijdens de commissie Algemene Zaken kondigde de korpschef aan dat er inmiddels een 4-tal systemen zijn onderzocht. Echter wanneer de politie een overheidsopdracht zou uitschrijven voor de aankoop van een dergelijk systeem zou dit betekenen dat de politie dit moet (door)verkopen aan de burger. Daarom wil men de piste onderzoeken om met een externe partner samen te werken die het systeem aan de burger kan aanbieden.

De Fietsambassade Gent, die pas werd gelanceerd, stelt zich als ambitie de krachten te bundelen tot één herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlener voor fietsers in Gent.

  • Kan ‘De Fietsambassade Gent’ de externe partner zijn waarnaar de politie opzoek is voor de uitrol van een technologisch anti-diefstalsysteem in Gent?
  • Zo ja, bent u bereid dit met de politie op te nemen en de reeds aanwezige expertise uit te wisselen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De partners waaruit De Fietsambassade Gent is samengesteld (nl. Max Mobiel, StudentEnMobiliteit en het Fietsdepot) zijn vandaag al actief in de werkgroep Fietsdiefstal, waarbij ook de Politie en het Parket betrokken zijn.

Als voorzitter van De Fietsambassade Gent spreek ik uiteraard het engagement uit om verder expertise uit te wisselen en om vanuit De Fietsambassade een trekkende rol op te nemen. Het is duidelijk dat de strijd tegen fietsdiefstal in Gent een prioriteit moet zijn voor De Fietsambassade.

Concreet over de antidiefstalchip meen ik uit het experiment in Mechelen begrepen te hebben dat het systeem maar effectief is als heel veel fietsers zich dit willen aanschaffen. Het systeem is vooral bruikbaar als een sluitend netwerk van vaste ontvangers komt, in combinatie met mobiele ontvangers in politie-voertuigen. We moeten ons er echter van bewust zijn dat eens de gestolen fiets verplaatst wordt naar een andere stad, deze fiets niet meer zal kunnen worden gedetecteerd via de chip.

De meerwaarde van de chip zit dus vooral in de mogelijkheid om gestolen fietsen snel na de diefstal te kunnen detecteren.

Dat betekent dat we in de toekomst vooral ook blijvend zullen moeten inzetten op fietsregistratie, preventiecampagnes, enz. Ook daar zal De Fietsambassade Gent haar rol opnemen en al wat in haar mogelijkheden ligt aangrijpen om het probleem van de fietsdiefstallen mee te helpen bestrijden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info