Hartveilige sportclubs

26 juni 2017

Via de pers vernamen we het pleidooi van cardiologen om jeugdtrainers bij een sportclub te verplichten een reanimatiecursus te volgen. Dat gebeurt nu nog niet. Almaar meer jongeren gaan sporten in clubverband, en dus stijgt ook het risico van hartfalen bij sporters.

Van de 16000 voetbaltrainers in Vlaanderen heeft bijvoorbeeld slechts 40 procent een diploma waarbij de basisvaardigheden rond reanimatie en eerste hulp aangeleerd worden. Hoewel een cursus reanimatie verplicht maken Sport Vlaanderen een brug te ver lijkt, kunnen goed opgeleide jeugdtrainers menselijke drama's helpen vermijden.

Concreet heb ik hierbij volgende vragen:

  • Hebben we zicht op het aantal trainers bij Gentse sportclubs dat over de basisvaardigheden reanimatie en eerste hulp beschikt?
  • Bent u bereid er clubs, via een positieve incentive, toe aan te zetten hun trainers een reanimatiecursus te laten volgen?
  • Valt het desgevallend te overwegen vanuit de sport- en gezondheidsdienst, in samenwerking met het Rode Kruis, ziekenhuizen en/of andere partners een dergelijke vrijwillige opleiding aan te bieden aan de Gentse sportclubs?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

We hebben geen zicht op het precieze aantal trainers bij Gentse sportclubs dat over de basisvaardigheden reanimatie en eerste hulp beschikt?

Bij de Gentse erkende sportclubs is 55% van de trainers gekwalificeerd. Dat betekent dat zij minstens de VTS-kwalificatie 'initiator' of het attest van de pas ingevoerde basisopleiding voor Gentse trainers behaalden.

Tijdens die opleidingen komt er onder meer een basispakket EHBO aan bod.

Diverse sportorganisaties uit het Gentse organiseren nu en dan EHBO-cursussen in Gent; De Sportdienst maakt die mee bekend bij de Gentse sportclubs.

In 2015 organiseerde de Sportdienst in samenwerking met het Vlaams Kruis 2 workshops 'basisreanimatie + AED'.

Op 20 mei 2017 ging er ook een opleiding door 'Eerste Hulp bij Sportongevallen' (over het voorkomen van en het omgaan met sportletsels).

In het najaar neemt de Cel Gezondheid van de dienst Welzijn en Gelmijke Kansen deel aan 'Restart a Heart' een campagne van de Europese reanimatieraad die jaarlijks op 16 oktober doorgaat. Het doel van de campagne is het groot publiek aanleren hoe een hart te herstarten. De Stad zal campagnemateriaal mee verspreiden en een aantal acties opnemen.

Om burgers bijkomend te sensibilisren wordt er een kaartje gemaakt met een toelichting over de 4 reanimatiestappen.

Er komt een artikel in het stadsmagazine met getuigenissen over het belang van het noodnummer 112 en reanimatiekennis. Ook het reanimatie-aanbod tijdens de week van 16 oktober wordt bekend gemaakt.

Op 16 oktober zijn er reanimatiedemonstraties in de Krook (wegens de nieuwe AED-toestellen daar) en infoloket Toerisme.

Van oktober tot maart zijn er een 5-tal reanimatieopleidingen voor burgers in de wijk.

De Cel Gezondheid zal samen met de Sportdienst ook een aantal reanimatieopleidingen organiseren voor trainers van de Gentse sportclubs.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info