Afval BBQ- en picknickplaatsen

1 augustus 2017

Vorig jaar bleef na een zonnige dag op heel wat publieke plaatsen veel afval achter. Stad Gent en Ivago zouden dan ook extra maatregelen nemen om dat dit jaar te voorkomen. Onder andere door het actieplan "Meer geel op straat" zou een en ander strikter opgevolgd worden.

Mensen zouden ook gesensibiliseerd worden om, wanneer afvalkorven toch vol zijn, hun afval mee te nemen. Toch bleek ook dit jaar op heel wat plaatsen achter te blijven.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Welke concrete maatregelen werden genomen om overvolle afvalkorven en achterblijvend afval op bvb. BBQ- en picknickplaatsen te voorkomen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Eén van de locaties met afvaloverlast was de BBQ-plaats in de Rozenbroeken. Door de verschillende overlastproblemen, waaronder afval, werd deze voor de zomer afgeschaft. Hierdoor is er momenteel  enkel nog minimale overlast, stellen de buurtbewoners.

IVAGO plaatste eind juni ‘slimme’ compacterende korven op de verschillende barbecueplaatsen. Zo’n korf perst het afval samen, zodat er tot 7 keer meer in kan dan in de klassieke IVAGO-korven ‘met een vlagje’ die tot dan op de barbecueplekken werden geplaatst.

Door het gebruik van een inwerpklep wordt vermeden dat de vulmond van de korf te vlug wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld één pastabeker of pet-fles. De energie, nodig om het afval te persen en om de data-communicatie te verzorgen, haalt de korf uit geïntegreerde zonnepanelen.  De ‘slimme’ afvalkorven signaleren wanneer ze vol zijn of wanneer er zich een technisch probleem voordoet. Een ploeg gaat dan ter plaatse.

De compacterende korven zijn voorzien van een aangepaste sensibilisatieboodschap.

Deze korven signaleren hun vullingsgraad aan IVAGO. In de praktijk worden  ze door de IVAGO-ploegen leeggemaakt op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op zonnige weekenddagen gebeurt dit tweemaal per dag. De medewerkers verwijderen ook het afval dat in de onmiddellijke omgeving van de korf ligt.

Natuurlijk is dit nog maar de eerste zomer met de nieuwe korven. We blijven de situatie goed opvolgen.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info