Betere busverbindingen tussen de deelgemeenten

7 april 2008
Tijdens het vragenuurtje voor de gemeenteraad van 29 mei jl. stelde ik een vraag over betere busverbindingen tussen de deelgemeenten van onze stad. Voorbeeld is het gebrek aan rechtstreekse busverbinding tussen Drongen en Mariakerke.

In het bestuursakkoord 2006 - 2012 lezen we hierover:

?Om de bereikbaarheid van de verschillende stadswijken te versterken enerzijds en de verbinding tussen de verschillende deelgemeenten te verbeteren anderzijds is het bestuur voorstander voor de uitbouw van twee ringvormige openbaar-vervoerassen op respectievelijk de R40 (kleine ring) & de R4 (grote ring)?.

U antwoordde in mei jl. dat dit inderdaad een oud zeer is en dat de Stad een grote voorstander is voor een oplossing. Jammer genoeg kan de Stad weinig doen. Deze problematiek moet een oplossing krijgen via de Lijn. De Stad wil dit jaar een speciaal overleg opstarten over al deze zaken; de verbindingen tussen de verschillende deelgemeenten maar ook deelgebieden van de stad. We hopen dat er extra middelen zullen worden voorzien bij de Lijn maar we zijn hiervoor volledig afhankelijk van De Lijn.

Graag had ik geweten of dit overleg ondertussen werd opgestart? Welke partijen aan tafel zitten, met welke frequentie en welke agendapunten worden behandeld? Werden er reeds resultaten geboekt? Welke signalen komen er van de Lijn mbt de extra middelen voor deze problematiek?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Lijn heeft zich ge?ngageerd om samen met ons, met de Stad dus, effectief na te gaan welke kansrijke verbindingen er zijn tussen de verschillende deelgemeenten, maar dit onderzoek is lopende. De invoering van eventueel nieuwe buslijnen zal uiteraard afhangen van de beschikbaarheid van de noodzakelijke financi?le middelen. Het is zo dat het openbaar vervoer in Gent de voorbije tijd eigenlijk heel wat meer middelen heeft gekregen en ik verwijs naar de frequentieverhoging en de amplitudeverhoging van december 2007. Dat is eigenlijk zeer recent en toch een pak extra middelen. De Lijn zal ons laten weten vanaf wanneer er ruimte zou zijn voor nieuwe bijkomende initiatieven op het vlak van openbaar vervoer in Gent.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info