Herstellingen tramlijn 1

22 januari 2018

De Lijn plant in 2022 een definitieve gevel-tot-gevelvernieuwing van de tramsporen op het traject van de drukke tramlijn 1. In afwachting daarvan zullen vanaf 2018 in verschillende fases herstellingen worden uitgevoerd op de as. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van collega Mathias De Clercq.

Uit hetzelfde antwoord blijkt dat op de as van tramlijn 1 (tussen Nederkouter en Veldstraat) De Lijn al vanaf 2018 in verschillende fases herstellingen zal uitvoeren in functie van het overbruggen van de periode tot de definitieve gevel-tot-gevelvernieuwing waarschijnlijk pas in 2022 zal plaatsvinden.

De as Kortrijksepoortstraat-Nederkouter is een belangrijke invalsweg voor de sector Krook met onder meer de parkings Kouter en Savaanstraat, de IVG-school en het Sint-Barbaracollege.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Was er inmiddels overleg met De Lijn over de vernieuwings- en herstellingswerken van tramlijn 1? Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg?
  • Welke circulatiemaatregelen zullen worden genomen om de toegang tot de sector Krook, de parkings en scholen te garanderen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Wat betreft herstellingen en integrale vernieuwingen in het algemeen op Gents grondgebied kunnen we meegeven dat er regelmatig overleg doorgaat met VMM De Lijn en de betrokken stadsdiensten.
Wat betreft de tijdelijke werken op de as Nederkouter – Kortijksepoortstraat is het overleg lopende om de nodige fasering, duurtijd, bereikbaarheids- en minder hinder maatregelen uit te werken.

Het is de bedoeling dat de tram in dienst blijft tijdens deze herstellingswerken en de hinder qua bereikbaarheid maximaal wordt beperkt door bv. nachtwerk of het vrijwaren van werken op de stadinwaartse spoor en rijweg overdag.

Ik kan u ook meegeven dat ik in november vorig jaar hieromtrent ook een formeel schrijven heb gericht aan de directeur van De Lijn Oost-Vlaanderen o.m. inzake het aandringen op een maximale hinderbeperking en een tijdige communicatie en correcte communicatie.

Inzake de integrale vernieuwingswerken is het de bedoeling, en een eerste noodzakelijke stap om te kunnen starten, om een samenwerkingsovereenkomst tussen De Lijn, Farys en de Stad te sluiten.

Dit voor het studieopdrachtbestek voor het integrale heraanleg van Kortrijksepoortstraat tot en met het Koophandelsplein, de Zonnestraat en Veldstraat.

Verwacht wordt dat deze overeenkomt in de komende maanden kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info