Parking Dienstencentrum Wondelgem

26 januari 2018

Op de parking voor het dienstencentrum in de Pieter Cieterslaan in Wondelgem geldt een verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers. Dit is aangegeven met een verkeersbord C1 langs de ene zijde van de parking en F19, langs de andere zijde.

Bestuurders vergissen zich bij het uitrijden van de parking soms van uitrit en begaan hiermee aldus een overtreding.

Concreet heb ik volgende vraag:

Hoeveel vaststellingen van overtredingen tegen de bepalingen van de verkeersborden C1 en F19 op de parking van het dienstencentrum werden in de jaren 2015, 2016 en 2017 uitgeschreven?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De situatie zoals gesteld in de toelichting is gekend bij het commissariaat Wondelgem. Het zijn dan ook hoofdzakelijk de medewerkers van dit commissariaat die er optreden wanneer dergelijke inbreuken worden begaan. Er worden geen specifieke acties opgezet.

Uit de feedback die ik mocht ontvangen vanuit het commissariaat Wondelgem bleek dat er reeds meermaals ter hoogte van de inrit van de parking van het dienstencentrum een gevaarlijke situatie ontstond door bestuurders die de parking langs de inrit foutief willen afrijden door het verbodsbord C1 te negeren en dit op het ogenblik dat iemand de parking reglementair wil oprijden.

Uit de politiecijfers blijkt dat er de laatste maanden meer aandacht aan deze overtredingen wordt besteed. In januari  2018 werden al 5 processen-verbaal opgemaakt. Dit zijn onmiddellijke inningen voor een overtreding van de derde graad (boete van 174 euro).

Tussen 2015 tot heden zijn er 18 vaststellingen terzake geweest, opgedeeld naar respectievelijk voor:

  • 2015: 2
  • 2016: 4
  • 2017: 7
  • 2018: 5 (enkel januari: 05/01 -09/01-10/01-16/01 en 22/01).

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.