Dierenambulance in Gent

24 januari 2018

In mijn eerdere vraag over het ophalen van gewonde of verloren dieren schetste ik al hoe Gentenaars die geconfronteerd worden met verloren of gewonde dieren soms van het kastje naar de muur worden gestuurd. Uit uw antwoord bleek toen dat Stad Gent zich wel degelijk engageert om gewonde huisdieren. Afhankelijk van het tijdstip en de omstandigheden worden hetzij het dierenasiel, hetzij de interventiedienst van politie of brandweer ingeschakeld.

In Antwerpen doet men sinds 2014 terug beroep op een dierenambulance voor het ophalen van gewonde dieren. Op die manier is er niet alleen een eenduidig aanspreekpunt, ervaren deskundigen beschikken tevens over een volledig uitgerust voertuig om gewonde dieren te vervoeren.

  • Wordt het ophalen van gewonde dieren door het dierenasiel, de politie en/of brandweer periodiek geëvalueerd? Zo ja, hoe luidt deze evaluatie?
  • Werd de piste om ook in Gent beroep te doen op een dierenambulancedienst reeds onderzocht? Zo ja, was het resultaat van dit onderzoek? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te laten onderzoeken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het aantal interventies met betrekking tot dieren bleef afgelopen jaren min of meer gelijk. Wij horen  ook niet vanuit de partners (politie, brandweer...) dat er nood is aan een evaluatie, of dat er zich structurele problemen voordoen bij interventies voor gewonde dieren op de openbare weg of op het openbaar domein. Om deze redenen vindt er geen periodieke evaluatie plaats. Mochten wij het signaal krijgen dat hier nood aan is, dan gaan wij daar uiteraard op in.


Dierenambulancedienst

U vraagt naar het ophalen van gewonde dieren. In de eerste plaats moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds gewonde dieren met een eigenaar en anderzijds gewonde dieren zonder eigenaar of dieren waarvan de eigenaar niet gekend is.


Dieren met eigenaar

Het is niet de taak van de Stad om in te staan voor het vervoer van gewonde/zieke dieren met een baasje. Eventueel kunnen zij als particulier gebruik maken van een dierenambulance op de private markt.

In Gent zal de politie eerst de eigenaar opsporen als een dier op het openbaar domein gewond raakt. De politie kan hierbij ook een dierenarts vorderen om de eerste zorgen toe te dienen. Op het moment dat de eigenaar gekend is, vallen de verzorging van het dier en de gemaakte kosten ten laste van die eigenaar.  


Dieren zonder (gekende) eigenaar

In Antwerpen treedt de dierenambulance, waar de Stad een contract mee sloot, enkel in actie voor dieren die gewond raken op het openbaar domein en die geen eigenaar hebben of waarvan de eigenaar op dat moment onbekend is.

Door de Stad Gent wordt hiervoor nu geen beroep gedaan op een dierenambulance, maar op de brandweer. De brandweer werd hiervoor specifiek opgeleid via een erkende opleiding  in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde (redden van dieren). Momenteel hebben wij geen intentie om hiervoor over te schakelen naar een dierenambulance. Dit om volgende redenen: 

  • Wij krijgen geen signalen dat de brandweer zijn taak niet naar behoren kan vervullen.
  • Ook is er een kostenplaatje verbonden aan de dierenambulance die de Stad Antwerpen inschakelt om gewonde dieren op het openbaar domein zonder (gekende) eigenaar op te halen. Alleen al voor het ophalen van gewonde katten en honden op het openbaar domein, betaalt de Stad Antwerpen een vaste prijs  van €55.000/jaar.

Het Gentse stadsbestuur heeft deze legislatuur al heel veel extra geïnvesteerd in dierenwelzijn: onder andere  voor de bouw van een nieuw dierenasiel, waar de Stad een investeringssubsidie van €978.564,00 voor vrijmaakt, en de investering in een nieuwe locatie voor het dierendispensarium, met een investeringssubsidie van €100.000.

In 2012 werd de optie om een dierenambulance voor gekwetste dieren op het openbaar domein in te schakelen officieus onderzocht, nadat onze diensten werden aangeschreven door Vetas. Dit onderzoek werd gestaakt toen bleek dat er geen enkele dierenambulance aan een aantal basisvereisten voldeed (expertise, materiaal en opvangmogelijkheden om de dieren te vangen en vervoeren, mogelijkheid tot permanentie, nabijheid).

Aanspreekpunt

In Gent is er 1 aanspreekpunt voor gewonde dieren op het openbaar domein (zie https://stad.gent/natuur-milieu/meldpunt/dieren bij gekwetste dieren) namelijk de interventiedienst van de politie. In Antwerpen is dat niet anders: het wordt de mensen aangeraden om eerst contact op te nemen met de politie via de Blauwe lijn van de lokale politie. De dierenambulance is er dus geen rechtstreeks aanspreekpunt, maar zal pas in actie schieten na melding door de politie, brandweer of de stedelijke dienst dierenwelzijn.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.