Stickers in veiligheid brengen huisdieren

18 december 2017

Enkele maanden geleden stelde ik de vraag over stickers waarop bewoners kunnen aanduiden hoeveel dieren er mogelijks aanwezig zijn in hun woning zodat de brandweer bij gevaar ook de huisdieren in veiligheid kunnen brengen.

Na overleg met de kolonel meldde u de bereidheid om binnen de Brandweerzone Centrum hiervoor een initiatief te nemen. De nodige informatie zou worden opgevraagd bij de zone Westhoek, de pioniers van het systeem, en een uitgewerkt voorstel zou teruggekoppeld worden naar het zonecollege.

Vandaar volgende vraag:

  • Wat is de huidige stand van zaken? Werd al een voorstel teruggekoppeld aan het zonecollege?
  • Zo ja, wanneer zullen de stickers beschikbaar zijn en aan welke voorwaarden?
  • Zo nee, is er al zicht op de tijdspanne waarbinnen dit zal gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op vraag van de gemeenteraad van Gent sluit de Brandweerzone Centrum aan bij de campagne van de Brandweerzone Westhoek m.b.t. de introductie van de sticker ‘Dier in Nood’.

Het ontwerpbesluit wordt voorgelegd aan het Zonecollege op 10 januari 2018. In het voorjaar van 2018 zal de sticker dus in principe ter beschikking zijn. Desgevallend zullen de modaliteiten inzake verspreiding zullen tijdig gecommuniceerd worden.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.